Sveikatos stiprinimo centras

Centro veiklos tikslas – plėtoti aplinkos sveikatinimo intervencijas ir organizuoti jų įgyvendinimą.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

● vykdo lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevenciją, aplinkos sveikatinimą ir sveikos gyvensenos skatinimą;
● rengia inovatyvias aplinkos sveikatinimo intervencijas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
● pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
● pagal kompetenciją metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, koordinuoja jų veiklą;
● pagal kompetenciją informuoja visuomenę ir teikia žinias tikslinėms grupėms;
● Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
● pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
pagal kompetenciją atlieka kitas direktoriaus pavestas funkcijas.


Atnaujinimo data: 2024-02-15, 12:07:23