Higienos instituto vykdomi tyrimai

Nuotolinis darbas ir profesinė rizika, atsižvelgiant į COVID-19 patirtį Lietuvos savivaldybių įmonėse (2022) (tyrimo projekto santrauka)
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumai pokyčių laikotarpiu: profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų požiūris (2022) (tyrimo projekto santrauka)
Lietuvos profesinių mokyklų darbuotojų profesinės gerovės įvertinimas (2021–2022) (tyrimo projekto santrauka)
Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (2021–2022) (tyrimo projekto santrauka)

Įvykdytų tyrimų archyvas


Higienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos

Informacija atnaujinta 2022-07-11.