Vadovo darbotvarkė

Skelbiama informacija apie Higienos instituto direktoriaus Remigijaus Jankausko planuojamus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus susitikimus darbo klausimais).

 
Šiuo metu Higienos institute tokių susitikimų nėra numatyta.