• Titulinis
  • Projektai
  • Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines ...

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis ir Vilniaus universiteto ligonine Žalgirio klinika įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0003 „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti“.

Projekto esmė

Projektu siekiama pagerinti vaikams ir paaugliams sveikatos stiprinimo ir odontologinių ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, sukuriant ir nacionaliniu lygiu įdiegiant odontologinių ligų profilaktikos sistemai reikalingas metodines rekomendacijas bei parengiant informacinę medžiagą sklaidai.
 
Projekto tikslinė grupė – sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, socialiniai darbuotojai, vaikų ugdymo įstaigų darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, prisidedantys prie vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžių formavimo.
 
Bus rengiamos metodinės rekomendacijos ir informacinė medžiaga, siekiant pagerinti odontologinių ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę šioms tikslinėms grupėms: 1) neįgaliems vaikams,  kurių burnos sveikata yra sąlygojama bendrinės būklės. 2) vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, kurios gali turėti įtakos burnos sveikatai; 3) vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei augantiems ir gyvenantiems be tėvų; 4) nėščiosioms ir vaikams iki 3 metų amžiaus; 5) vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigas (3–6 metų amžiaus) ir pradinio ugdymo įstaigas (7–10 metų amžiaus); 6) vaikams, patyrusiems dantuko traumą.

Projekto vykdymo laikas

2018 m. sausio 15 d.–2021 m. sausio 15 d. 

Bendra projekto vertė

342 585,00 Eur

Projekto tikslas

Pagerinti vaikų burnos ligų profilaktiką sukuriant ir įdiegiant moksliniais įrodymais pagrįstas metodines rekomendacijas ir informacinę medžiagą.

Projekto uždavinys ir veiklos

Uždavinys – sukurti ir įdiegti moksliniais įrodymais pagrįstas metodines rekomendacijas ir informacinę medžiagą, siekiant pagerinti vaikų burnos ligų profilaktiką.

Veiklos:

1.1. Parengti mokslinės literatūros apžvalgas apie vaikų burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų efektyvumą. 

1.2. Parengti metodines rekomendacijas ir informacinę medžiagą.

1.3. Viešinti metodines rekomendacijas ir informacinę medžiagą renginiuose.

Higienos institutas dalyvauja įgyvendinant 1.1. veiklą, skirtą parengti mokslinės literatūros apžvalgas apie vaikų burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų efektyvumą. 

Įgyvendinus šią veiklą bus parengta:

  • Viena išsami sisteminė apžvalga, kurioje bus apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatai apie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, taip pat vaikams, patenkantiems į socialinės rizikos grupes, taikomų priemonių (intervencijų), kuriomis siekiama keisti vaikų elgseną, orientuotą į įgūdžių rūpinantis burnos sveikata, stiprinimą; veiksmingumą. Taip pat bus pateikta  veiksmingų intervencijų detali analizė (intervencijos pagrindiniai komponentai, kokie specialistai dalyvauja intervencijų teikime, kokia specialistų kompetencija, intervencijų teikimo dažnis, trukmė ir kt.).

  • Keturios trumpos apžvalgos, kuriose bus surinkti ir apibendrinti mokslinių tyrimų duomenys apie intervencijų, kuriomis siekiama gerinti odontologinių ligų profilaktiką, veiksmingumą šioms tikslinėms grupėms: i) vaikams su negalia burnos ligų profilaktikai; ii) vaikams, sergantiems  bendrinėmis ligomis, burnos ligų profilaktikai; iii) nėščiosioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims burnos sveikatos įgūdžių ugdymui. Taip pat apie pirmos pagalbos  patyrus dantų traumas taikomų intervencijų veiksmingumą.
Vykdant šią veiklą bus parengtos ataskaitos, kurios taps pagrindu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų ir Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos specialistams, rengiant metodines rekomendacijas, skirtas sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, socialiniams darbuotojams, vaikų ugdymo įstaigų darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, prisidedantiems prie vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžių formavimo.

Parengtos ataskaitos

1. Trumpojo vertinimo ataskaita „Nėščiųjų ir neseniai pagimdžiusių moterų burnos sveikatos įgūdžių ugdymui taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“ (santrauka)
2. Trumpojo vertinimo ataskaita „Pirmoji pagalba įvykus danties traumai“ (santrauka)
3. Išsamaus vertinimo ataskaita „Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams taikomų dantų ėduonies prevencijos intervencijų veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“ (santrauka)
4. Trumpojo vertinimo ataskaita „Vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“ (santrauka)
5. Trumpojo vertinimo ataskaita „Vaikų su negalia burnos ligų profilaktikai taikomų intervencijų veiksmingumo vertinimas“ (santrauka)

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 13:42:26