Various Publications

ACTION-FOR-HEALTH: Reducing Inequalities in Health Situation Analysis and Needs Assessment in Seven EU-Countries and Regions
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania:
Dr. Laura Narkauskaitė, Sandra Mekšriūnaitė, Jolanta Valentienė, 2013, 52 p.
 
Higienos institutas, vykdydamas tarptautinį projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai“ (angl. "Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects", ACTION-FOR-HEALTH), dalyvavo parengiant leidinį „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose ES šalyse bei jų regionuose“, kuriame pateikiama informacija apie kiekvienos šalies – projekto partnerės – sveikatos netolygumus. Iš viso projekte dalyvauja septynios šalys: Slovėnija, Vengrija, Estija, Bulgarija, Ispanija, Lietuva ir Kroatija.
Šis leidinys skirtas politikos formuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems sveikatos prevencijos srityje, sveikatos administratoriams, mokslininkams. Jis yra pirmas žingsnis kuriant sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planą regione.
Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany
dr. Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Jolita Kartunavičiūtė, Institute of Hygiene, Lithuania, 2012, 77 p.
 
Higienos instituto specialistai parengė Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamąją studiją „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany“. Jos autoriai – dr. Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Jolita Kartunavičiūtė. Studija išleista anglų kalba.
Šiaurės matmens partnerystės šalių profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamoji studija buvo vykdoma 2011–2012 m. pagal BSN programą bendradarbiaujant su NDPHS ekspertais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Rusijos ir Vokietijos. 
Atsiųsti leidinį

Workplace health promotion – How to promote employees‘ health and well-being at work? Top 10 recommendations
Institute of Hygiene, Lithuania, 2014, 2 p.

Recommendations were prepared under the project „Health Education at Workplace survey: reality and needs“ (2013–2014) which was financed by the Nordplus Adult programme of the Nordic Council of Ministers. The partners of the project: Institute of Hygiene, Occupational Health Centre (Lithuania), Institute of Occupational Safety and Environmental Health of Riga Stradins University (Latvia) and Finnish Institute of Occupational Health (Finland). The co-ordinator of the Project: NGO „Positive health team“ (Lithuania).
Atsiųsti leidinį