Technologijų vertinimo skyrius

Technologijų vertinimo skyriaus veiklos tikslas – atlikti visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

Skyriaus funkcijos:

  • planuoja ir vykdo vertintinų visuomenės sveikatos priežiūros technologijų atranką;
  • organizuoja ir atlieka visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
  • kaupia, analizuoja ir sistemina Lietuvos ir kitų šalių technologijų vertinimo duomenis visuomenės sveikatos srityje;
  • pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
  • savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
  • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Pagrindinė veiklos kryptis visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimas.


Atnaujinimo data: 2023-10-24, 09:23:00