Įvykdyti tyrimai

Profesinės sveikatos centro vykdyti tyrimai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų profesinis nuovargis ir psichosocialinė darbo aplinka pokyčių laikotarpiu (2023) (ataskaitos santrauka)

Nuotolinis darbas ir profesinė rizika, atsižvelgiant į COVID-19 patirtį Lietuvos savivaldybių įmonėse (2022) (ataskaitos santrauka)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumai pokyčių laikotarpiu: profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų požiūris (ataskaitos santrauka)

Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (2020–2021) (ataskaitos santrauka)

Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingumo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai (2020–2021) (ataskaitos santrauka)

Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą (2020) (ataskaitos santrauka)

Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse (2020) (ataskaitos santrauka)

Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas (2018–2019) (ataskaitos santrauka)

Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017–2018) (ataskaitos santrauka)

Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas (2016–2017) (ataskaitos santrauka)

Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas (2015–2016) (ataskaitos santrauka)

Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų (2014–2015) (ataskaitos santrauka)

Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)

Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje (2011–2012) (ataskaitos santrauka)

Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai 

Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) (ataskaitos santrauka)

Profesinės sveikatos paslaugų prieinamumas (2019) (ataskaitos santrauka)

Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimas Lietuvos įmonėms (2018–2019) (ataskaitos santrauka)

Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017–2018) (ataskaitos santrauka)

Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas (2016–2017) (ataskaitos santrauka)

Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas (2015–2016) (ataskaitos santrauka)

Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais (2014–2015) (ataskaitos santrauka)

Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse (2014) (ataskaitos santrauka)

Psichikos sveikatos centro vykdyti tyrimai
Sveikatos informacijos centro vykdyti tyrimai
Visuomenės sveikatos technologijų centro vykdyti tyrimai

Įsitraukimą į atrankinės vėžio patikros programas didinančių intervencijų veiksmingumas (2023) (ataskaitos santrauka)

Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (2022) (ataskaitos santrauka)

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų planavimo ypatumai (2021–2022) (ataskaitos santrauka)

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (2020–2021) (ataskaitos santrauka)

Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (ataskaitos santrauka)

Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) (ataskaitos santrauka)

Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) (ataskaitos santrauka)

Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (ataskaitos santrauka)

Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (ataskaitos santrauka)

Sveikatos stiprinimo veiklą įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)

Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)

13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2016) (ataskaitos santrauka)

Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka)

Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2012–2013) (ataskaitos santrauka)

65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (ataskaitos santrauka)


Atnaujinimo data: 2024-04-19, 13:38:07