Antimikrobinio atsparumo valdymo plėtojimas

Projekto vykdytojas – Higienos institutas. 

Projekto tikslas – užtikrinti antimikrobinio atsparumo valdymo gerinimą.

Projekto tikslinė grupė – asmens sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto veiklos:

  1. Mokslo įrodymais ir gerąja praktika grįstų antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo priemonių diegimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ).
  2. Mokslo įrodymais ir gerąja praktika grįstų infekcijų prevencijos ir valdymo priemonių diegimas ASPĮ.

Projekto esmė – šiuo projektu prisidedama prie Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 66 patvirtintos 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos  priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ stebėsenos rodiklio „Antimikrobinio atsparumo valdymo programą įsidiegusių stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalis“ pasiekimo. Įgyvendinant projektą bus parengti du modeliai (antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo ir infekcijų prevencijos ir valdymo), kiekvienas iš jų bus diegiami ne mažiau kaip 6 ASPĮ. Projekto metu bus apmokyta apie 1 850 asmens sveikatos priežiūros specialistų tinkamo antimikrobinių vaistų vartojimo, antimikrobinio atsparumo, infekcijų prevencijos ir kontrolės tema, paruošta metodinė medžiaga. Išbandžius modelius bus parengti siūlymai dėl tolesnės antimikrobinio atsparumo valdymo plėtros.

Bendra projekto vertė – 4 400 000 Eur.

Projekto vykdymo laikas – 84 mėn. (2023–2029 m.). 

Projekto vadovė – Asta Jurkevičienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė

Kontaktinis asmuo – Asta Jurkevičienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė, el. p. [email protected]


Atnaujinimo data: 2024-05-22, 12:50:33