Įvykių kalendorius

Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)

Birželio 13–14 d. Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe Lietuvoje ir Austrijos federaline klimato kaitos, aplinkos, energetikos, judumo, inovacijų ir technologijų ministerija organizuoja Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimą. Renginio tikslas – aptarti vaikams ir jaunimui draugiško judumo svarbą, šios tikslinės grupės poreikius ir palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi.

Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo pagrindai“

Birželio 12–13 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. įvadinius kursus „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo pagrindai“. Šie kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Kursų kaina – 72,00 Eur.

Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“

Birželio 4 d. Higienos institutas organizuoja kasmetinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“. Konferencijos tikslas – supažindinti su 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo duomenimis, protrūkių valdymu ir hospitalinių infekcijų stebėsenos praktikomis užsienio šalyse, pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais, pristatyti saugos kontrolės principus asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir naujausius hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenis.