Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai programa (toliau – Programa) vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.

Aprašo tikslas – integruojant Programą į pirminės sveikatos priežiūros įstaigų ir SVSB veiklą užtikrinti jos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti gyventojus gyventi sveikiau ir sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką. Programa skirta suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ar cukriniu diabetu, taip pat savanoriškai besikreipiantiems dėl dalyvavimo Programoje. Programos vykdymą organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantis SVSB arba kitos savivaldybės SVSB, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

Programa toliau vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (suvestinė galiojanti redakcija nuo 2022 m. liepos 1 d.).

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras apibendrina iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurų gautas Programos efektyvumo vertinimo ataskaitas ir iki einamųjų metų vasario 15 dienos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai suvestinius Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitų duomenis bei paskelbia interneto svetainėje.


Atnaujinimo data: 2024-03-28, 10:39:01