Publikacijos

2023 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Taškūnienė V, Avelytė J. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planavimo ypatumai. Visuomenės sveikata. 2023; 4(103): 45–55. 

Varvuolienė R, Kanapeckienė V, Gerasimavičienė D. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2016–2022 m. Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2023; 4(103): 37–44. 

Našlėnė Ž, Gurevičius R. Sveikatos ir sveikatos priežiūros rodiklių dinamika Lietuvoje 2014–2021 m. – segmentinės regresijos privalumai. Visuomenės sveikata. 2023; 4(103): 30–36. 

Vetrenkienė V, Guntarskis G. Įsitraukimą į atrankinės vėžio patikros programas didinančių intervencijų veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2023; 4(103): 18–29. 

Jasiukevičiūtė-Zelenko T, Bagdonaitė N. Tarpusavio santykiai kolektyve kaip kertinis išteklius bandant įveikti COVID-19 pandemijos krizę Lietuvos ligoninėse: komandos branduolio telkimas ir socialinės paramos reikšmė. Visuomenės sveikata. 2023; 3(102): 50–61. 

Juškelienė V, Tamašauskaitė J, Mačiūnas E, Bagdonaitė N. Nuotolinis darbas Lietuvos savivaldybių įmonėse COVID-19 pandemijos metu, jo perspektyvos: darbo sąlygų pokyčiai, jų valdymas, vadovų ir darbuotojų patirtys. Visuomenės sveikata. 2023; 3(102): 37–49.  

Liuima V, Karanevskytė-Buckiūnienė A, Jaselionienė J. Pragulų prevencijai taikomų intervencijų veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2023; 3(102): 19–27. 

Navikonytė E, Kanapeckienė V, Valintėlienė R, Zolubienė E. Veiksniai, darantys įtaką nepageidaujamų įvykių registravimui. Visuomenės sveikata. 2023; 2(101): 59–66.

Navikonytė E, Kanapeckienė V, Valintėlienė R, Avelytė J. Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir pacientų saugos kultūra Lietuvos ligoninėse. Visuomenės sveikata. 2023; 1(100): 42–50.

Juknienė J, Guntarskis G. Druskos vartojimą mažinančių intervencijų veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2023; 1(100): 29–41.

2022 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

Liuima V, Karanevskytė-Buckiūnienė A, Jaselionienė J. Amoniako poveikio sveikatai vertinimas ir amoniako koncentracijos aplinkos ore reglamentavimas užsienio šalyse. Visuomenės sveikata. 2022; 4(99): 91–97.

Jasiukevičiūtė-Zelenko T, Kolesnik J. Profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų vaidmuo ligoninės darbo aplinkoje valdant ekstremalių situacijų COVID-19 pandemijos metu: iššūkiai ir jų įveika. Visuomenės sveikata. 2022; 4(99): 44–54.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Gimdos kaklelio ir krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programose naudojamų testų efektyvumo rodikliai. Visuomenės sveikata. 2022; 3(98): 91–97.

Juškelienė V, Kolesnik J. Lygybės ir nediskriminavimo dėl amžiaus principo raiška puoselėjant vyresnio amžiaus darbuotojų profesinę gerovę. Visuomenės sveikata. 2022; 3(98): 74–84.

Kolesnik J, Juškelienė V. Vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir profesinės rizikos ypatumai: įmonių atstovų ir vyresnių darbuotojų požiūris. Visuomenės sveikata. 2022; 2(97): 56–64.

Našlėnė Ž, Gurevičius R. Savižalos atvejų registravimo ypatumai Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2022; 2(97): 48–55.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Laikas tarp paslaugų teikimo įvairiais krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programos etapais. Visuomenės sveikata. 2022; 2(97): 40–47.

Karanevskytė-Buckiūnienė A, Liuima V. Trumpųjų intervencijų, skirtų rūkantiems asmenims, ir rūkymo metimo pagalbos paslaugų veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2022; 2(97): 23–32.

Jociute, A, Ibijanskaitė A. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims bei jį sąlygojantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2022; 1(96): 68–75.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Laikas tarp paslaugų teikimo skirtinguose gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos etapuose. Visuomenės sveikata. 2022; 1(96): 33–39.

Liuima V, Masevič J, Valintėlienė R. Dezinfekcijos ultravioletine spinduliuote, taikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2022; 1(96): 24–32.

Andrijauskaitė D, Motiejūnaitė K, Bartkevičiūtė R. Barzda A, Danilienė V. Suaugusių LIetuvos gyventojų fizinio aktyvumo laisvalaikiu tyrimas. Slauga. Mokslas ir praktika. 2022; T. 3, Nr. 8(308): 1–9.

2021 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

Budrys P, Lizaitis M, Čerlinskaitė-Bajorė K, Bajoras V, Rodevič G, Martinonytė A, Diečkus L, Badaras I, Šerpytis P, Gurevičius R, Višinskienė R, Buivydas R, Volodko A, Urbonaitė E, Čelutkienė J, Davidavičius G. Increase of myocardial ischemia time and short-term prognosis of patients with acute myocardial infarction during the first COVID-19 pandemic wave. Medicina. 2021; 57(12): 1–11.

Magliano D, Chen L, Islam R, Carstensen B, Gregg E, Pavkov M, Andes L, Balicer R, Baviera M, Boersma-van Dam E, Booth G, Chan J, Chua Y, Fosse-Edorh S, Fuentes S, Gulseth H, Gurevičius R, Ha K, Hird T, Jermendy G, Khalangot M, Kim D, Kiss Z, Kravchenko I, Hwa K, Leventer[1]Roberts M, Lin C, Luk A, Mata-Cases M, Mauricio D, Nichols G, Nielen M, Pang D, Paul S, Pelletier C, Pildava S, Porath A, Read S, Roncaglioni M, Ruiz P, Shestakova M, Vikulova O, Wang K, Wild S, Yekutiel N, Shaw J. Trends in the incidence of diagnosed diabetes: a multicountry analysis of aggregate data from 22 million diagnoses in high-income and middle-income settings. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2021; 9(4): 203–211.

Narkauskaitė-Nedzinskienė L, Valentienė J, Samsonienė L, Minsevičiūtė G. Reassess prevalence of psychoactive substances use in a Lithuanian women‘s prison after 8 years. Annals of short reports. San Diego: Remedy Publications LLC. 2021; 4 (art. no. 1069): 1–5.

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių darbo judesių rizikos identifikavimo (ART) priemonės turinio validumas. Visuomenės sveikata. 2021; 4(95): 91–97.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugos, teikiamos Lietuvos įmonių darbuotojams. Visuomenės sveikata. 2021; 4(95): 84–90.

Ibijanskaitė A, Jociutė A. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui įtaką darantys veiksniai, susiję su žmogiškaisiais ištekliais. Visuomenės sveikata. 2021; 4(95): 36–46.

Makauskaitė G, Jociutė A. Grįžtamojo ryšio principu grindžiama mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo analizė. Visuomenės sveikata. 2021; 3(94): 68–74.

Dreskinytė S, Juškelienė V. Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2021; 3(94): 61–67.

Kolesnik J, Juškelienė V. Veiksniai, turintys reikšmės vyresnio amžiaus žmonių ilgesniam darbingam amžiui ir dalyvavimui darbo rinkoje: literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2021; 3(94): 9–20.

Masevič J, Guntarskis G, Stanislavonienė J. Trumpųjų intervencijų ir motyvacinių interviu, teikiamų nuo psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio ir narkotinių medžiagų) vartojimo priklausomiems asmenims, veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2021; 2(93): 30–37.

Avelytė J, Jociutė A, Astrauskienė A. Visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, veiklai įtaką darantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2021; 1(92): 64–70.

Perminaitė R, Petkevičiūtė J, Isakova J, Drazdienė N, Basys V, Tutkuvienė J, Jakimavičienė EM. Moterų, nėštumo metu vartojusių alkoholį, charakteristika ir jų naujagimių fizinė bei sveikatos būklė (Lietuvos medicininių gimimų duomenimis). Visuomenės sveikata. 2021; 1(92): 57–63

2020 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Našlėnė Ž, Želvienė A, Astrauskienė A. Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos prioritetai 2014–2018 m. Visuomenės sveikata. 2020; 4(91): 30-38.

Dreskinytė S, Juškelienė V. Mokyklos bendruomenės narių profesinė sveikata ir gerovė: literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2020; (4)91: 26-34.

Skrobotovas R, Želvienė A, Našlėnė Ž, Jaselionienė J. Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos rodiklių pokyčių bei pasiekimo vertinimas 2012–2019 m. Visuomenės sveikata. 2020; 4(91): 18-29.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo labai mažose ir mažose įmonėse plėtros galimybės. Visuomenės sveikata. 2020; 3(90): 74-80.

Jociutė A, Valentienė J. 18–29 metų jaunų žmonių sveikatos raštingumas Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2020; 3(90): 41-47.

Liuima V, Kanapeckienė V, Gerasimavičienė D. Veiksmai, sąlygojantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasitraukimą iš profesijos. Visuomenės sveikata. 2020; 3(90): 23-31.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių ligoninių geografinio prieinamumo netolygumai pagal kelionės iki jų trukmę Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2020; 3(90): 17-22.

Alasauskas Š, Ustinavičienė R, Kavaliauskas M. Vilniaus miesto mokinių rizikos sirgti alerginiu rinitu sąsajos su oro tarša nustatymas panaudojant GIS. Visuomenės sveikata. 2020; 2(89): 70-77.

Avelytė J, Vizujė G. Infekcijų kontrolės darbuotojų vykdoma veikla ir jų kompetencijos. Visuomenės sveikata. 2020; 2(89): 62-69.

Liuima V, Kanapeckienė V, Gerasimavičienė D. Visuomenės sveikatos krypties studijų absolventų pasiskirstymas darbo rinkoje. Visuomenės sveikata. 2020; 2(89): 52-61.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Stacionariąsias aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tiesinio geografinio prieinamumo netolygumai Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2020; 2(89): 44-51.

Guntarskis G, Petraitytė I. Gripo vakcinacijos apimtims rizikos grupėse didinti taikomų intervencijų veiksmingumas. Visuomenės sveikata. 2020; 2(89): 10-20.

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės adaptavimas Lietuvos įmonėse. Visuomenės sveikata. 2020; 1(88): 38-45.

Našlėnė Ž, Želvienė A. Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas. Visuomenės sveikata. 2020; 1(88): 30-37.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Stacionariąsias aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinis prieinamumas Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2020; 1(88): 22-29.

2019 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

Lisinskienė A, Juškelienė V. Links between Adolescents’ Engagement in Physical Activity and Their Attachment to Mothers, Fathers, and Peers. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019; 16(5), 866; 1-11.

Meijs AP, Prantner I, Kärki T, Ferreira JA, Kinross P, Presterl E, Märtin P, Lyytikäinen O, Hansen S, Szőnyi A, Ricchizzi E, Valintėlienė R, Zerafa S, de Greeff SC, Berg TC, Fernandes PA, Štefkovičová M, Asensio A, Lamagni T, Sartaj M, Reilly J, Harrison W, Suetens C, Koek MBG. Prevalence and incidence of surgical site infections in the European Union/European Economic Area: how do these measures relate? J Hosp Infect. 2019 Dec; 103(4): 404-411. DOI: 10.1016/j.jhin. 2019.06.015. Epub 2019 Jun 29.

Peñalva G, Högberg LD, Weist K, Vlahović-Palčevski V, Heuer O, Monnet DL. ESAC-Net Study Group; EARS-Net Study Group. Decreasing and stabilising trends of antimicrobial consumption and resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in segmented regression analysis, European Union/European Economic Area, 2001 to 2018. Euro Surveill. 2019 Nov; 24(46). DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.46.1900656.

Maraolo AE, Ong DSY, Cimen C, Howard P, Kofteridis DP, Schouten J, Mutters NT, Pulcini C. ESGAP-EUCIC-TAE Working Group on AMS/IPC mapping in Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Organization and training at national level of antimicrobial stewardship and infection control activities in Europe: an ESCMID cross-sectional survey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Nov; 38(11): 2061-2068. DOI: 10.1007/s10096-019-03648-2. Epub 2019 Aug 8.

D'Atri F, Arthur J, Blix HS, Hicks LA, Plachouras D, Monnet DL. The European Survey On Transatlantic Task Force On Antimicrobial Resistance Tatfar Action Group. Targets for the reduction of antibiotic use in humans in the Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR) partner countries. Euro Surveill. 2019 Jul; 24(28). DOI: 10.2807/1560- 7917.ES.2019.24.28.1800339.

Laucevičius A, Rinkūnienė E, Ryliškytė L, Kasiulevičius V, Jatužis D, Petrulionienė Ž, Badarienė J, Navickas R, Jucevičienė A, Kutkienė S, Solovjova S, Andrejevaitė V, Lisauskienė I, Zupkauskienė J, Puronaite R, Gurevičius R, Mikolaitytė J. Primary prevention strategy for cardiovascular disease in Lithuania (A Funding Programme for the Screening and Preventive Management of the High Cardiovascular Risk Individuals – main results: 2006-2017 years). Seminars in Cardiovascular Medicine. 2019; 25(1): 14-39.

Vienonen MA, Jousilahti PJ, Mackiewicz K, Oganov RG, Pisaryk VM, Denissov GR, Nurm UK, Pudule I, Gurevicius RJ, Zablocki BM, Friberg MI, Krasilnikov IA, Koistinen VO, Vohlonen IJ. Preventable premature deaths (PYLL) in Northern Dimension partnership countries 2003-13. The European Journal of Public Health. 2019; 29(4): 1-5.

Publikacijos recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą stiprinti darbe padedančio mitybos žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 58-67.

Dreskinytė S, Stanislavovienė J. Profesinio perdegimo sindromo paplitimas tarp Vilniaus universiteto rezidentų. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 52-57.

Ivleva V, Juškelienė V. Po onkologinės ligos į darbą grįžusių asmenų patirtys: sunkumai ir grįžimą į darbą lengvinantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 41-51.

Ustinavičienė R, Mekšriūnaitė S, Gurevičius R, Trakienė A, Cicėnienė V. Nepatikslintos diagnozės Lietuvos mirties priežasčių statistikoje 2010–2018 m. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 30-40.

Babinskas S, Kanapeckienė V. Nepageidaujamų įvykių valdymo patirtis užsienio šalyse. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 20-29.

Buckiūnienė A, Janonienė R. Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo efektyvumas. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 7-13.

Avelytė J. Atviruosiuose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančių jaunų žmonių gyvensena. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 68-74.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą stiprinti darbe padedančio fizinio aktyvumo žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 49-56.

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės, kuria siekiama įvertinti ergonominę riziką, patikimumas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 44-48.

Ivleva V, Juškelienė V. Po onkologinės ligos į darbą grįžusių asmenų patirtys: vėžio stigma, socialinis nesaugumas ir kiti aspektai. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 8-18.

Zolubienė E. Gyvensenos tyrimai Lietuvoje: patirtys ir aktualijos. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 5-7.

Valentienė J, Jociutė A. Būtinos sėkmingos gyvensenos stebėsenos sąlygos: suaugusiųjų gyvensenos tyrimo savivaldybėse atvejis. Visuomenės sveikata. 2019; 2(85): 28-34.

Jaselionienė J, Gurevičius R. Išvengiamų hospitalizacijų pokyčiai ir teritoriniai netolygumai Lietuvoje 2012–2017 m. Visuomenės sveikata. 2019; 1(84): 29-38.

Petronytė G, Janonienė R. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose suaugusiems pacientams teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas. Sveikatos politika ir valdymas. 2019; 1(11): 63-80.

2018 m. publikacijos

Publikacijos recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

Apfalter P, Lass-Flörl C, Muchl R, Presterl E, Willinger B, Boudewijn C, Philipova I, Budimir A, Hadjihannas L, Cavling Arendrup M, Märti P, Jalava J, Berger-Carbonne A, Dromer F, Kur[1]zai O, Vrioni G, Kontopidou F, Kiss K, Kurcz A, Ásmundsdóttir LR, Burns K, Moro ML, Dimiņa E, Valintėlienė R, Perrin M, Barbara C, de Greeff S, Kacelnik O, Deptuła A, do Rosário Rodrigues M, Serban R, Schréterová E, Stefkovicova M, Serdt M, Alastruey-Izquierdo A, Pemán J, Byfors S, Chryssanthou E, Borman A, Brown C, Guy R, Johnson E, Reilly J. Candida auris: epidemiological situation, laboratory capacity and preparedness in European Union and European Economic Area countries, 2013 to 2017. Euro Surveill. 2018 Mar; 23(13). DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.13.18-00136.

Stankūnas M, Kalėdienė R, Kaselienė S, Milinskaitė A, Sauliūnė S, Vaičiūnas T, Šmigelskas K, Tarvydienė N, Janonienė R, Petronytė G, Liuima V, Mekšriūnaitė S. Norway Grants Support Capacity Building for Tackling Health Inequalities in Central and Eastern Europe. Popul Health Manag. 2018 Apr; 21(2): 165-166. DOI: 10.1089/pop.2017.0074. Epub 2017 Jul 5. No abstract available.

Strauss R, Mertens K, Struyf T, Catry B, Latour K, Ivanov IN, Dobreva EG, Tambic Andraševic A, Soprek S, Budimir A, Paphitou N, Žemlicková H, Schytte Olsen S, Wolff Sönksen U, Märtin P, Ivanova M, Lyytikäinen O, Jalava J, Coignard B, Eckmanns T, Abu Sin M, Haller S, Daikos GL, Gikas A, Tsiodras S, Kontopidou F, Tóth Á, Hajdu Á, Guólaugsson Ó, Kristinsson KG, Murchan S, Burns K, Pezzotti P, Gagliotti C, Dumpis U, Liuimienė A, Perrin M, Borg MA, de Greeff SC, Monen JC, Koek MB, Elstrøm P, Zabicka D, Deptula A, Hryniewicz W, Caniça M, Nogueira PJ, Fernandes PA, Manageiro V, Popescu GA, Serban RI, Schréterová E, Litvová S, Štefkovicová M, Kolman J, Klavs I, Korošec A, Aracil B, Asensio A, Pérez-Vázquez M, Billström H, Larsson S, Reilly JS, Johnson A, Hopkins S. Attributable deaths and disability[1]adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the Euro[1]pean Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Jan; 19(1): 56-66. DOI: 10.1016/S1473-3099(18)30605-4. Epub 2018 Nov 5.

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Petronytė G, Janonienė R. Finansinių priemonių įtaka gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, vartojimui bei kūno svoriui: mokslo įrodymų apžvalga. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 9-23. Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų mitybos žinios ir jų ryšys su socialiniais bei demogra[1]finiais veiksniais. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 24-29.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R, Cicėnienė V, Trakienė A, Pošienė A. Prostatos vėžio, kaip pagrindinės mirties priežasties, nustatymo pagrįstumas Lietuvoje 2015–2017 m. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 40-51. 2

Liuima V, Jociutė A. Integruotos su sveikata susijusios paslaugos profesinio mokymo įstaigų pavyzdžiu. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 52-59.

Izokaitis M, Avelytė J, Jociutė A, Valentienė J. Psichosocialinės aplinkos veiksniai profesinio mokymo įstaigose administracijos ir specialistų požiūriu. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 60- 68.

Gurevičius R, Šturienė R, Šilys A. Accuracy of PSA test in the prostate cancer screening program of Lithuania. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 110-115.

Avelytė J, Ašoklienė L, Rauckienė-Michaelsson A, Valintėlienė R. Infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimas bei valdymas Lietuvos ilgalaikės globos įstaigose. Visuomenės sveikata. 2018; 3(82): 33-40.

Kuodytė V, Ivleva V, Pajarskienė B. Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu: saviveiksmingumu, optimizmu, viltimi ir atsparumu. Visuomenės sveikata. 2018; 3(82): 51-59.

Žiedelis A, Pajarskienė B. Slaugytojų profesinio perdegimo individualios ir darbo aplinkos priežastys. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 12-19.

Našlėnė Ž, Želvienė A, Mekšriūnaitė S, Trakienė A. Prarasti potencialūs gyvenimo metai Lietuvoje 2014–2016 m. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 20-31.

Jasiukevičiūtė-Zelenko T, Šorytė D. „Virsmas“ dirbančia mama kaip nuolatinės pusiausvyros paieškos. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 40-55.

Rožėnaitė G, Šidagytė R, Eičinaitė-Lingienė R. Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvos įmonėse 2016 m.: bandomasis tyrimas. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 75-81.

Ivleva V, Pajarskienė B. Vidaus tarnybos pareigūnų patiriamas stresas darbe. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 22-28.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Išvengiamų išeičių ir ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumo ryšys. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 38-47.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą skatinančių konsultavimo intervencijų pritaikomumas Lietuvos įmonėse (įstaigose). Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 48- 56.

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno valstybinėse ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių stygininkų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 57-63.

Liuima V. Profesinio mokymo įstaigų mokinių rizikingas elgesys ir su juo susiję veiksniai. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 73-79.

2017 m. publikacijos

Publikacijos tarptautiniuose leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje

Almeida M, Ašembergienė J, Borg MA, Budimir A, Cairns S, Cunney R, Deptula A, Berciano PG, Gudlaugsson O, Hadjiloucas A, Hammami N, Harrison W, Heisbourg E, Kolman J, Kontopidou F, Kristensen B, Lyytikäinen O, Märtin P, McIlvenny G, Moro ML, Piening B, Presterl E, Serban R, Smid E, Sorknes NK, Stefkovicova M, Sviestina I, Szabo R, Tkadlecova H, Vatcheva-Dobrevska R, VerjatTrannoy D. Health-care-associated infections in neonates, children, and adolescents: an analysis of paediatric data from the European Centre for Disease Prevention and Control point-prevalence survey. The Lancet Infectious Diseases. 2017 Apr; 17(4): 381-389. DOI: 10.1016/S1473- 3099(16)30517-5. Epub 2017 Jan 13.

Bulotaitė L, Šorytė D, Vičaitė S, Šidagytė R, Lakiša S, Vanadziņš I, Kozlova L, Eglīte M, Hopsu L, Salmi A, Lerssi-Uskelin J. Workplace Health Promotion in Health Care Settings in Finland, Latvia and Lithuania. Medicina. 2017; 53: 348-356.

Stankūnas M, Kalėdienė R, Kaselienė S, Milinskaitė A, Sauliūnė S, Vaičiūnas T, Šmigelskas K, Tarvydienė N, Janonienė R, Petronytė G, Luima V, Mekšriūnaitė S. Norway Grants Support Capacity Building for Tackling Health Inequalities in Central and Eastern Europe. Population Health Management. 2017. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1089/pop.2017.0074>.

Valintėlienė R, Liuima V, Jociute A, Jankauskas R. School-age children health behaviour survey – new element of public health surveillance in Lithuania. European Journal of Public Health. 1 November 2017; 27(3). Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.218>.

Dumpis U, Hahlin A, Varvuolytė S, Stenmark S, Veide S, Valintėlienė R, Jurkevičienė A, Struwe J. Antibiotic prescription and clinical management of common infections among general practitioners in Latvia, Lithuania, and Sweden: a pilot survey with a simple protocol. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2017; 37(2): 355-361. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1007/s10096-017-3141-2>. 

Publikacija recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje

Stankūnas M, Kalėdienė R, Valintėlienė R, Stukas R, Veryga A, Beržanskytė A, Janonienė R, Petronytė G, Šmigelskas K, Radzevičiūtė I, Šešeikaitė N, Rimavičienė E, Jasiukaitienė V. Norway support for tackling health inequalities in Lithuania: the process, pitfalls and results. Journal of Health Inequalities. 2017; 3(1): 5-10. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.5114/jhi.2017.69155>.

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Petronytė G, Petraitytė I, Radzevičiūtė I, Janonienė R. Alkoholinių gėrimų reklamos įtaka jų vartojimui: mokslo įrodymų apžvalga. Visuomenės sveikata. 2017; 1(76): 10-25.

Izokaitis M, Stonienė L. Ankstyvoji intervencija dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Visuomenės sveikata. 2017; 1(76): 36-43.

Našlėnė Ž, Gurevičius R. Suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmės ir gyvenimo be negalios trukmės rodiklių palyginimas Lietuvoje 2012–2014 m. Visuomenės sveikata. 2017; 1(76): 44-50.

Petronytė G, Janonienė R. Suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, kurias vykdant taikomos savikontrolės priemonės, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 9-20.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų antsvoris / nutukimas Europos šalyse. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 27-32.

Gurevičius R. Sergamumo vėžiu prognozės, atliktos prieš 30 metų, verifikacija. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 33-38.

Izokaitis M, Stonienė L. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas, rizikos veiksniai bei ankstyvosios intervencijos ir prevencijos vykdymas tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 64-73.

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno orkestrų muzikantų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei jų rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 81-90.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumas: sisteminė literatūros apžvalga ir metaanalizė. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 10-20.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinis prieinamumas Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 29-37.

Našlėnė Ž, Želvienė A. Lietuvos gyventojų mirtingumo, sukelto alkoholio vartojimo, pokyčiai 2010– 2016 m. ir įtaka vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 38-49.

Skrobotovas R, Želvienė A. Su alkoholio vartojimu siejamo sergamumo ir ligotumo ypatumai Lietuvoje tarp 15 m. ir vyresnių gyventojų 2013–2016 m. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 50-59.

Kanapeckienė V, Gerasimavičienė D, Izokaitis M. Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas Lietuvoje atsižvelgiant į demografines charakteristikas, išsilavinimą ir darbo vietas. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 60-67.

Stonienė L, Izokaitis M. Mokiniams teikiamų ankstyvosios intervencijos paslaugų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prieinamumas bendrojo ugdymo mokyklose pagalbos mokiniui specialistų požiūriu. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 81-90.

Ivleva V, Pajarskienė B. Asmenų grįžimo į darbą po onkologinės ligos galimybės, kliūtys ir ankstyvo pasitraukimo iš darbo veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 12-22.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo rodiklių netolygumai. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 54-65.

Kuodytė V, Pajarskienė B. Streso darbe vertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 66-73.

Vičaitė S, Šidagytė R. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos įmonėse apžvalga. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 99-106.

2016 m. publikacijos

Publikacija tarptautiniame leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje

Paulauskienė K, Kurasova O. Projection error evaluation for large data sets. Nonlinear Analysis: Modelling and Control. ISSN 1392-5113. 2016; 21(1): 92-102 (Science Citation Index Expanded (Web of Science), Impact Factor 2015: 1,075).

Publikacija recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje

Everatt E, Zolubienė E, Grassi MC. Smoking cessation practice among family doctors in Lithuania: a Survey. La Clinica Terapeutica. 2016; 167(5): 161-167. doi: 10.7417/CT.2016.1949.

Publikacijos recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

Petronytė G, Aguonytė V, Valintėlienė R, Kalėdienė R, Stankūnas M. Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų srityje suinteresuotųjų požiūriu. Sveikatos politika ir valdymas. 2016; 1(9): 27-41.

Bulotaitė L, Vičaitė S. Su sveikata susijusį elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai: kas skatina keisti elgesį. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 9-19.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Mirtingumo nuo kepenų cirozės ir kepenų vėžio Lietuvoje alternatyvi prognozė taikant skirtingus alkoholio vartojimo scenarijus. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 20-28.

Izokaitis M, Stonienė L, Liuima V, Vitkūnienė O. Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 37-46.

Šorytė D, Jasiukevičiūtė-Zelenko T. „Na, tai ir sukiesi“: iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 47-56.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 95-102.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatos stiprinimas darbe: vykdymo apimtis ir darbuotojų dalyvavimui įtakos turintys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 18-25.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Mirtingumo nuo plaučių vėžio, išeminės širdies ligos ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos alternatyvi prognozė Lietuvoje taikant skirtingus rūkymo paplitimo populiacijos scenarijus. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 26-36.

Gurevičius R, Gražulienė O. Ilgaamžių žmonių sergamumo ir ligotumo ypatumai Lietuvoje 2010–2014 m. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 37-45.

Kymantienė J, Bulotaitė L. Kompleksinio sveikatos vertinimo modelis. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 46-53.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Bendro mirtingumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės alternatyvi prognozė Lietuvoje mažinant mirtingumą nuo penkių išvengiamų mirties priežasčių. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 15-23.

Našlėnė Ž, Gurevičius R. Vidutinė tikėtina suaugusiųjų gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 m. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 24-31.

Raškevičienė R, Eičinaitė-Lingienė R, Rožėnaitė G, Sakalauskas L. 14–17 metų moksleivių požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikis. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 32-43.

Jociutė A, Beržanskytė A. 13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai šešiose Lietuvos savivaldybėse. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 44-52.

Liuima V, Izokaitis M, Stonienė L. Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų / globėjų požiūris į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 53-61.

Pajarskienė B, Jakubynaitė V, Vėbraitė I. Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimas priklausomai nuo darbe patirto fizinio smurto. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 62-69.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 70-79.

Pilipavičienė L, Vainauskas S. Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 80-88.

Petraitytė I, Janonienė R. Vasaros laiko poveikis žmonių sveikatai. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 20-30.

Našlėnė Ž, Gurevičius R. Suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje 2012–2014 m. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 31-37.

Jociutė A, Beržanskytė A. 13–14 metų vaikų fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai vaikų tėvų ir globėjų požiūriu. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 38-45.

Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno muzikantų nusiskundimų kaulų ir raumenų sistemos skausmu ar diskomfortu paplitimas. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 53-59.

Basys V, Drasdienė N, Vezbergienė N, Isakova J. Perinatal injury of the central nervous system in Lithuania from 1997 to 2014. Acta medica Lituanica. 2016; 4(23): 199-205.

2015 m. publikacijos

Publikacija tarptautiniame leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) žurnalų sąrašą (ISI Master Journal List)

Šidagytė R, Eglīte M, Salmi A, Šorytė D, Vanadziņš I, Hopsu L, Lerssi-Uskelin J, Bulotaitė L, Kozlova L, Lakiša S, Vičaitė S. The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries: a comparative analysis. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2015, 10:18. doi: 10.1186/s12995-015-0060-y.

Publikacijos recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje

Petronytė G, Aguonytė V, Valintėlienė R, Jociute A, Vladickienė J, Stankūnas M, Jankauskas R, Kalėdienė R. The capacities of the health and non-health sectors in identifying and reducing health inequalities. European Journal of Public Health. 2015, Vol 25, Suppl. 3 p. 429.

Jociute A, Aguonytė V, Valintėlienė R, Petronytė R, Vladickienė J, Stankūnas M, Jankauskas R, Kalėdienė R. Challenges in tracking health inequalities from the perspective of stakeholders in national level. European Journal of Public Health. 2015, Vol 25, Suppl. 3 p. 297.

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Janonienė R, Radzevičiūtė I, Sobutienė A, Valintėlienė R. Suaugusių asmenų fiziniam aktyvumui skatinti taikomų intervencijų veiksmingumas: sisteminė apžvalga ir metaanalizė. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 10-26.

Pilipavičienė L, Markevičė R, Grigošaitienė A, Strička M, Jakubynaitė V, Pajarskienė B. Fizinio aktyvumo skatinimo darbe intervencijos: sisteminė literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 27-40.

Radzevičiūtė I, Petraitytė I, Janonienė R, Povilanskienė R, Strička M. Norintiesiems mesti rūkyti telefonu teikiamų konsultacijų veiksmingumas: sisteminė apžvalga ir metaanalizė. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 41-52.

Tamašauskaitė J, Pilipavičienė L, Markevičė R, Šorytė D, Kuodytė V, Grigošaitienė A, Strička M, Pajarskienė B. Darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę stiprinančios intervencijos. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 53-61.

Petraitytė I, Janonienė R, Strička M. Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumposios konsultacijos taikymo Lietuvos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose ekonominis vertinimas. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 67-76.

Petraitytė I, Janonienė R. Mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamų konsultacijų ekonominis vertinimas Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 77-84.

Janonienė R, Strička M. Europos Sąjungos šalyse veikiančių telefoninės pagalbos linijų metantiesiems rūkyti veiklos ypatumai. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 85-93.

Radzevičiūtė I, Janonienė R, Valintėlienė R, Sobutienė A. Suaugusių asmenų fizinį aktyvumą skatinančių intervencijų taikymo praktika Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 94-100.

Juršytė D, Alasauskas Š, Gurevičius R. Darbingo amžiaus vilniečių fizinio aktyvumo ypatumai. Visuomenės sveikata. 2015; 4(71): 101-109.

Žiedelis A, Pajarskienė B. Psichosocialiniai įvairių darbuotojų sociodemografinių grupių darbo veiksniai. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2015; 3(70): 8-17.

Izokaitis M, Liuima V, Stonienė L, Vitkūnienė O. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje apžvalga. Visuomenės sveikata. 2015; 3(70): 18-28.

Lipunova N, Gurevičius R. Sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamika įvairiose gimimo kohortose 2002–2013 m. Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2015; 3(70): 39-45.

Gurevičius R. Lietuvos rajoninių ligoninių veikla kartu vertinant kelis rodiklius pagal Pabon Lasso modelį. Visuomenės sveikata. 2015; 3(70): 46-51.

Kuodytė V, Pajarskienė B. Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis. Visuomenės sveikata. 2015; 3(70): 58-67.

Zolubienė E, Everatt R. Šeimos gydytojų rūkymo paplitimas ir jų pasirengimas teikti pagalbą pacientams, metantiems rūkyti. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 9-15.

Aguonytė V, Beržanskytė A. Veiksniai, turintys įtakos vaikų fiziniam aktyvumui. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 16-25.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Išvengiamų hospitalizacijų rodiklių skirtumai Lietuvos savivaldybėse. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 26-33.

Lipunova N, Gurevičius R. Amžiaus, periodo ir kohortos veiksniai bei jų tarpusavio įtaka sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 m.. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 34-39.

Bulotaitė L, Šorytė D, Šidagytė R, Vičaitė S. Socialinės globos ir reabilitacijos įstaigų darbuotojų pasirengimas keisti gyvensenos įpročius: sąsajos su rūkymu ir alkoholio vartojimu. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 56-63.

Stonienė L. ŽIV užsikrėtusių asmenų gyvenimo kokybę ir suvokiamą ŽIV stigmą lemiantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2015; 2(69): 64-72.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Ambulatoriškai valdomų ligų paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 m. Visuomenės sveikata. 2015; 1(68): 16-25.

Lipunova N, Gurevičius R. Sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamikos pokyčiai Lietuvoje 2002–2013 m. Visuomenės sveikata. 2015; 1(68): 26-32.

Mekšriūnaitė S, Rudaitis K, Valintėlienė R. Nepageidaujamų įvykių registravimo ir mokymosi sistemos diegimas Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse: esama padėtis ir poreikiai. Visuomenės sveikata. 2015; 1(68): 40-45.

2014 m. publikacijos

Publikacija tarptautiniame leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) žurnalų sąrašą (ISI Master Journal List)

Kanapeckienė V, Jankauskienė V, Valintėlienė R, Jankauskas R. Public health specialists in Lithuanian labour market. The European Journal of Public Health. 2014 (24), Supplement 2:107.

Publikacijos recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

Mikaliūkštienė A, Zagminas K, Juozulynas A, Narkauskaitė L, Salyga J, Jankauskienė K, Stukas R, Šurkienė G. Prevalence and determinants of anxiety and depression symptoms in patients with type 2 diabetes in Lithuania. Medical science monitor. ISSN 1234-1010. 2014, vol. 20, no 1.

Earnshaw S, Mancarella G, Mendez A, Todorova B, Magiorakos AP, Possenti E, Stryk M, Gilbro S, Goossens H, Albiger B, Monnet DL; European Antibiotic Awareness Day Technical Advisory Committee; European Antibiotic Awareness Day Collaborative Group. European Antibiotic Awareness Day: a five-year perspective of Europe-wide actions to promote prudent use of antibiotics. Euro Surveill. 2014 Oct 16;19(41). pii: 20928.

Latham JR, Magiorakos AP, Monnet DL, Alleaume S, Aspevall O, Blacky A, Borg M, Ciurus M; Spanish Hand Hygiene Campaign, Costa AC, Cunney R, Dolinšek M, Dumpis U, Erne S, Gudlaugsson O, Hedlova D, Heisbourg E, Holt J, Kerbo N, Sorknes NK, Lyytikäinen O, Maltezou HC, Michael S, Moro ML, Reichardt C, Stefkovicova M, Szilágyi E, Valintėlienė R, Vatcheva[1]Dobrevska R, Viseur N, Voss A, Woodward S, Cordier L, Jansen A. The role and utilisation of public health evaluations in Europe: a case study of national hand hygiene campaigns. BMC Public Health. 2014 Feb 7;14:131. doi: 10.1186/1471-2458-14-131.

Publikacijos recenzuojamame Lietuvos mokslo leidinyje

Burokienė S, Kisielienė I, Usonis V. Integruota vaikų sveikatos priežiūra: tarptautinė patirtis ir rekomendacijos. Visuomenės sveikata. 2014; 4(67): 20-25.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Išvengiamų hospitalizacijų mastas Lietuvoje 2012 metais: bendra apžvalga. Visuomenės sveikata. 2014; 4(67): 26-35.

Stonienė L. ŽIV ir TB ištyrimo bei gydymo paslaugų prieinamumą švirkščiamųjų narkotikų vartotojams lemiantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2014; 4(67): 36-43.

Janonienė R, Sobutienė A, Valintėlienė R. Fizinio aktyvumo matavimo metodai. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 10-21.

Aguonytė V, Beržanskytė A, Valentienė J, Nedzinskienė L. Vyresnio amžiaus asmenų mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų netolygumai Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 40-47.

Kanapeckienė V, Jankauskienė V. Lietuvos universitetų visuomenės sveikatos absolventų situacijos darbo rinkoje vertinimas. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 48-55.

Juršytė D, Gurevičius R. Vilniečių informuotumas apie onkologinių, širdies ir kraujagyslių ligų prevencines programas bei dalyvavimas jose. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 68-78.

Bulotaitė L, Šorytė D, Šidagytė R, Vičaitė S. Sveikatos stiprinimo darbe veiklos, jų poreikis ir profesinės rizikos veiksniai reabilitacijos ir socialinės globos įstaigose. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 79-89.

Zolubienė E, Beržanskytė A, Aguonytė V, Nedzinskienė L. 65 m. ir vyresnių asmenų požiūris į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Visuomenės sveikata. 2014; 3(66): 109-114.

Šorytė D, Pajarskienė B. Darbuotojų gerovė ir ją skatinantys psichosocialinės darbo aplinkos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2014; 2(65): 9-19.

Petronytė G, Kanapeckienė V. Pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos paslaugų integravimas ir šalių patirtis. Visuomenės sveikata. 2014; 2(65): 20-27.

Gurevičius R, Mekšriūnaitė S. Išvengiamo mirtingumo nulemti prarasti potencialūs gyvenimo metai ir jų vertė Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį ir gyvenamąją vietovę. Visuomenės sveikata. 2014; 2(65): 28-36.

Jasiukevičiūtė T, Pajarskienė B. Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys ligoninių restruktūrizavimo metu – prieinama streso įveikos strategija „įtampai nuimti“? Visuomenės sveikata. 2014; 2(65): 55- 66.

Pilipavičienė L, Krisiulevičienė D. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinis sergamumas 2006–2012 m. ir jį sukėlę profesinės rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2014; 2(65): 67-73.

Gurevičius R, Mekšriūnaitė S. Realizuoti potencialūs gyvenimo metai dėl išvengiamo mirtingumo ir jų dinamika Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį, gyvenamąją vietovę ir amžių. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 25-32.

Kirilovas G, Jankauskas R, Eičinaitė-Lingienė R, Gorobecienė D. Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų žmogiškieji ištekliai ir vykdoma profesinės sveikatos priežiūros veikla. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 33-39.

Kartunavičiūtė J, Jankauskas R, Eičinaitė-Lingienė R, Matevičiūtė T. Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros teisinis reglamentavimas ir profesinės sveikatos paslaugų teikimo modeliai. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 40-47.

Kartunavičiūtė J, Jankauskas R, Eičinaitė-Lingienė R, Matevičiūtė T. Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros tarnybų finansavimo pobūdis, žmogiškieji ištekliai ir profesinės sveikatos specialistų vykdomos funkcijos. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 48-57.

Kanapeckienė V, Jankauskienė V. Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymas darbo rinkoje. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 58-66.

Janonienė R, Aguonytė V, Jurkuvėnas V. Sveikatos administratorių, visuomenės sveikatos specialistų ir mokslininkų požiūris į visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 67-76.

Juršytė D, Jakubavičiūtė D, Gurevičius R. Darbingo amžiaus vilniečių rūkymo įpročiai ir požiūris į juos. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 77-86.

Kaliatkaitė J, Pajarskienė B. Restruktūrizuojamose Lietuvos ligoninėse dirbančių slaugytojų sveikatai žalinga elgsena: paplitimas ir rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2014; 1(64): 87-98.

2013 m. publikacijos

Publikacijos tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) žurnalų sąrašą (ISI Master Journal List)

Everatt R, Slapšytė G, Mierauskienė J, Dedonytė V, Bakienė L. Biomonitoring Study of Dry Cleaning Workers Using Cytogenetic Tests and the Comet Assay. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 10: 609–621. DOI: 10.1080/15459624.2013.818238.

McCarthy M, Conceição C, Grimaud O, Katreniakova Z, Saliba A, Sammut M, Narkauskaitė L. Competitive funding and structures for public health research in European countries. Eur J Public Health. 2013 Nov; 23 Suppl 2: 39-42. doi: 10.1093/eurpub/ckt154.

Conceição C, Grimaud O, McCarthy M, Barnhoorn F, Sammut M, Saliba A, Katreniakova Z, Narkauskaitė L. Programmes and calls for public health research in European countries. Eur J Public Health. 2013 Nov; 23 Suppl 2: 30-4. doi: 10.1093/eurpub/ckt152.

McCarthy M, Alexanderson K, Voss M, Conceição C, Grimaud O, Narkauskaitė L, Katreniakova Z, Saliba A, Sammut M. Impact of innovations in national public health markets in Europe. Eur J Public Health. 2013 Nov; 23 Suppl 2: 25-9. doi: 10.1093/eurpub/ckt151.

Zeegers Paget D, Barnhoorn F, McCarthy M, Alexanderson K, Conceição C, Devillé W, Grimaud O, Katreniakova Z, Narkauskaitė L, Saliba A, Sammut M, Voss M. Civil society engagement in innovation and research through the European Public Health Association. Eur J Public Health. 2013 Nov; 23 Suppl 2: 12-8. doi: 10.1093/eurpub/ckt149.

Publikacijos recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje

Petronytė G, Kanapeckienė V, Eigirdaitė A. Inequalities in screening participation among Lithuanian adult population. European Journal of Public Health: 6th European Public Health Conference “Health in Europe: are we there yet?”: 2013 November 13-16; Belgium. Oxford: Oxford University Press; 2013. 271-272.

Eigirdaitė A, Kanapeckienė V, Petronytė G. Evaluation of cardiovascular and cancer diseases screening programmes implementation in primary health care. European Journal of Public Health: 6th European Public Health Conference “Health in Europe: are we there yet?”: 2013 November 13- 16; Belgium. Oxford: Oxford University Press; 2013. 256-257.

Publikacijos recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

Eigirdaitė A, Petronytė G, Kanapeckienė V, Jurkuvėnas V. Širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimo organizaciniai ypatumai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Sveikatos politika ir valdymas. 2013, 1(5): 118-133.

Pilipavičienė L, Venckienė R, Jankauskas R. Įvairių pasaulio šalių patirtis profilaktinių periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų srityje. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 9-19.

Jegelevičienė E, Venckienė R, Jankauskas R. Veiksniai, sąlygojantys nepakankamą profesinių ligų išaiškinimą. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 20-29.

Cicėnienė V, Paulauskienė K, Trakienė A. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos kodų ketvirtojo ženklo „.9“ (nepatikslinta) analizė Lietuvos mirties priežasčių statistikoje. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 42-48.

Kanapeckienė V, Keršytė V, Ubartienė O. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų kvalifikacijos tobulinimo patirtis ir žinių bei gebėjimų poreikis. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 49-57.

Ašembergienė J, Gurskis V, Kondratas T. Hospitalinės infekcijos Lietuvos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose: nacionalinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros 2009–2011 m. rezultatai. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 58-66.

Kutkaitė S, Brogienė D. Vilniaus universiteto vyresniųjų medicinos kursų studentų ir vyresniųjų gydytojų rezidentų žinios ir nuomonė apie klaidą medicinoje. Visuomenės sveikata. 2013; 1(60): 67-77.

Pilipavičienė L, Baikienė I. Darbo medicinos gydytojo reikšmė visuomenei. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 8-15.

Pilipavičienė L, Venckienė R, Jankauskas R, Vasilavičius P, Jurgutis A. Dėl profesinės ligos nustatymo besikreipiančių pacientų patirtis dalyvaujant profilaktiniuose periodiniuose darbuotojų sveikatos tikrinimuose. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 16-22.

Eigirdaitė A, Kanapeckienė V, Petronytė G, Jurkuvėnas V. Širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimas pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje gydytojų požiūriu. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 23-30.

Petronytė G, Kanapeckienė V, Eigirdaitė A, Jurkuvėnas V. Gyventojų informuotumą, dalyvavimą ir požiūrį į onkologinių ir širdies kraujagyslių ligų prevencines programas sąlygojantys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 31-37.

Narkauskaitė L, Varvuolienė R, Valentienė J, Aguonytė V, Beržanskytė A. Odontologų paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 38-45.

Stonienė L, Aguonytė V, Narkauskaitė L. Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų tipai. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 56-62.

Stonienė L, Gurevičius R. Švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir vaistininkų patirtis dėl švirkštų prieinamumo vaistinėje ir socialinių paslaugų Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2013; 2(61): 104-110.

Kuodytė V, Pajarskienė B, Šorytė D. Psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos veiksniai, susiję su pacientų smurtu. 2013/priedas Nr. 1: 5-15.

Kaliatkaitė J, Pajarskienė B. Restruktūrizuojamose Lietuvos ligoninėse dirbančių slaugytojų subjektyvi sveikata. 2013/priedas Nr. 1: 36-42.

Jasiukevičiūtė T, Pajarskienė B. Slaugytojos restruktūrizuojamose ligoninėse: santykių dinamika, būsenos ir „išlikimo“ strategijos pokyčių metu. Visuomenės sveikata. 2013/priedas Nr. 1: 63-74.

Vėbraitė I, Pajarskienė B, Andruškienė J, Jurgutis A. Veiksmų, kuriais siekiama mažinti psichologinį smurtą Vilniaus ir Klaipėdos darbo vietose, dažnis. 2013/priedas Nr. 1: 91-97.

Rudaitis K, Kanapeckienė V. Nepageidaujamų įvykių nustatymo būdų asmens sveikatos priežiūros įstaigose apžvalga. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 10-17.

Pilipavičienė L, Šidagytė R, Jankauskas R, Vasilavičius P, Jurgutis A. Pacientų motyvai siekti, kad būtų nustatyta profesinė liga, ir jų požiūris į pofesinės ligos nustatymo procesą. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 18-24.

Pilipavičienė L, Krisiulevičienė D, Gurevičius R. Sergamumo profesinėmis ligomis netolygumai Lietuvos apskrityse 2010–2012 m. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 25-31.

Jegelevičienė E, Šidagytė R, Jankauskas R, Kungytė R, Januškevičius V. Periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktika ir šeimos gydytojų požiūris į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką Lietuvoje. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 32-40.

Stonienė L, Narkauskaitė L, Davidavičienė E. ŽIV ir tuberkuliozės tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų paplitimas, rizikos veiksniai ir paslaugų prieinamumas. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 41-48.

Markevičė R, Pauliukonienė L, Valintėlienė R. Infekcijų bei antibiotikų vartojimo paplitimas ir valdymas Lietuvos senų žmonių globos įstaigose. HALT projekto rezultatai. Visuomenės sveikata. 2013; 3 (62): 49-56.

Sinkevičiūtė A, Miciulevičienė J. Klinikinių mikrobiologinių tyrimų organizavimas Lietuvos laboratorijose. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 57-61.

Juozulynas A, Jurgelėnas A, Narkauskaitė L, Savičiūtė R, Venalis A, Valeikienė V. Integralūs sveikatos stiprinimo politikos bruožai. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 62-67.

Aguonytė V, Beržanskytė A, Stonienė L, Narkauskaitė L, Valentienė J, Varvuolienė R. Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims. Visuomenės sveikata. 2013; 3(62): 68-75.

Aguonytė V, Valentienė J, Nedzinskienė L, Beržanskytė A, Zolubienė E. Vyresnio amžiaus asmenų sveikatos netolygumai. Visuomenės sveikata. 2013; 4(63): 13-19.

Gurevičius R, Mekšriūnaitė S. Išvengiamas mirtingumas ir vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje 1967–2011 m.: sekuliariniai pokyčiai pagal lytį ir gyvenamąją vietą. Visuomenės sveikata. 2013; 4(63): 31-37.

Vėbraitė I, Pajarskienė B, Andruškienė J, Jurgutis A. Psichologinį vadovo, kolegos ar įstaigoje nedirbančių asmenų smurtą patyrusių darbuotojų atsakas į smurtą. Visuomenės sveikata. 2013; 4(63): 53-59.

Jakubynaitė V, Ožeraitienė V. Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose, virškinamojo trakto sutrikimų pasireiškimo skirtumai, atsižvelgiant į fizinio ir psichologinio smurto patyrimą. Medicinos teorija ir praktika 2013; 19(4): 27-33.


Atnaujinimo data: 2024-03-02, 18:33:45