Darbotvarkės

Skelbiama informacija apie Higienos instituto direktoriaus Remigijaus Jankausko ir direktoriaus pavaduotojos Aušros Grigošaitienės planuojamus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus susitikimus darbo klausimais).

Direktoriaus darbotvarkė

Būsima darbotvarkė

2023-12-11    10.00 val. dalyvaus vidiniame pasitarime. 
2023-12-18    10.00 val. dalyvaus vidiniame pasitarime.

Įvykusi darbotvarkė

2023-12-04    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime. 
2023-11-27    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-20    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-13    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-10    8.30 val. dalyvavo Koordinavimo darbo grupės (Sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-940) posėdyje, skirtame svarstyti Higienos instituto (toliau – HI) vykdomų projektų siūlomus pakeitimus.
2023-11-08    10.00 val. dalyvavo Higienos instituto (HI) padalinių vadovų pasitarime aktualiais HI interneto svetainės ir „Facebook“ paskyros klausimais.
2023-11-06    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-10-30    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-10-26    14.00 val. susitiko su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir kitų pavaldžių SAM įstaigų atstovais aptarti besikeičiančios darbo apmokėjimo sistemos ir atlygio politikos tvirtinimo. 

Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

Būsima darbotvarkė

2023-12-11    10.00 val. dalyvaus vidiniame pasitarime. 
2023-12-18    10.00 val. dalyvaus vidiniame pasitarime.

Įvykusi darbotvarkė

2023-12-04    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime. 
2023-11-27    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-20    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-13    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-11-10    8.30 val. dalyvavo Koordinavimo darbo grupės (Sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-940) posėdyje, skirtame svarstyti Higienos instituto (toliau – HI) vykdomų projektų siūlomus pakeitimus.
2023-11-09    11.00 val. dalyvavo darbo grupės, sudarytos Sveikatos apsaugos ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1109 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje ir sveikatos priežiūros įstaigose, kurių  savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, nustatyti sudarymo“, posėdyje.
2023-11-08    10.00 val. dalyvavo Higienos instituto (HI) padalinių vadovų pasitarime aktualiais HI interneto svetainės ir „Facebook“ paskyros klausimais.
2023-11-06    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-10-30    10.00 val. dalyvavo vidiniame pasitarime.
2023-10-27    8.30 val. dalyvavo Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų pažangos priemonių koordinavimo grupės posėdyje;     
                     11.00 val. dalyvavo valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų PP projektų, kuriuos vykdo Higienos institutas, aptarime su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.Atnaujinimo data: 2023-12-05, 12:45:02