Dažniausiai užduodami klausimai

Specialistų mokymai

Kokius mokymus vykdo Higienos institutas?

Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą:

  • Profesinės kvalifikacijos tobulinimą;
  • Neformalųjį profesinį ir kompetencijas suteikiantį mokymą;
  • Privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą;
  • Privalomąjį higienos įgūdžių mokymą;
  • Radiacinės saugos mokymą.

Mokymas vykdomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas mokymo programas. Mokymai organizuojami ir vykdomi pagal patvirtintus mokymo planus.

Išsami informacija Asmens sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimas - Higienos institutas

Studentai klausia

Ar savo tyrimui galėčiau naudoti gyvensenos stebėsenos tyrimų klausimynus, kurie skelbiami Higienos instituto interneto svetainėje?

Gyvensenos stebėsenos tyrimų klausimynus galima naudoti nekomerciniais tikslais, pavyzdžiui, bakalauro ir magistro darbams. Atskiro leidimo prašyti nereikia. Cituojant šaltinį reikėtų pridėti nuorodą į Higienos instituto suaugusiųjų ar mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo klausimyną.

Ar savo tyrimui galėčiau naudoti profesinės sveikatos klausimynus, kurie pristatomi Higienos instituto metodinėse rekomendacijose?
Lietuviškas profesinės sveikatos klausimynų versijas galima naudoti nekomerciniais tikslais, pavyzdžiui, bakalauro ir magistro darbams. Atskiro leidimo prašyti nereikia. Cituojant šaltinį reikėtų nurodyti tiek Higienos instituto autorius, tiek pirminį šaltinį (tuo atveju, kai klausimyną sukūrė kitos institucijos ar kitos šalies specialistai).

Statistika

Kur galėčiau rasti mirties atvejų ir jų priežasčių statistiką?

Ši statistika skelbiama Higienos instituto interneto svetainėje čia ir Lietuvos statistikos departamento svetainėje adresu https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ (Oficialiosios statistikos darbų programoje numatyti rodikliai).

Kodėl Medicininio mirties liudijimo apdorojimas Higienos institute užtrunka ilgiau nei mėnesį?

Išrašytas Medicininis mirties liudijimas (MML) į Higienos instituto tvarkomą Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro (MPR) duomenų bazę patenka ne tą pačią dieną: elektroniniai MML iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) užkraunami į MPR duomenų bazę ne iš karto, o iš savivaldybių civilinės metrikacijos skyrių popieriniai MML ir kiti mirties faktą liudijantys dokumentai gaunami tik kito mėnesio viduryje.

Tada Higienos instituto specialistai, siekdami surinkti kokybiškus ir išsamius duomenis, atlieka šiuos veiksmus:

  • sutikrina savo surinktus duomenis ir iš Lietuvos statistikos departamento gautą per praėjusį mėnesį užregistruotų mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų sąrašą;
  • ieško trūkstamų MML;
  • radę MML pildymo netikslumų ar klaidų, susisiekia su MML pildžiusiais gydytojais ir patikslina duomenis;
  • sukoduoja mirties priežastis pagal TLK-10-AM klasifikaciją ir išrenka pagrindinę mirties priežastį, naudojamą statistikai rengti;
  • suveda MML duomenis į MPR duomenų bazę.

Paskelbiami tik visi apdoroti ir suvesti atitinkamo mėnesio duomenys. Šis ciklas kartojasi kas mėnesį. Nuo MML išrašymo iki jame esančios informacijos apdorojimo gali praeiti daugiau nei mėnuo.

Kodėl gali skirtis Higienos instituto ir kitų šaltinių pateikiami duomenys apie mirties priežastis?

To priežastis – skirtingi duomenų šaltiniai ir skaičiavimo metodika.

Higienos instituto skelbiami mirties priežasčių duomenys paremti tik nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų MML informacija (mirties priežasčių statistinio tyrimo metodika ir kita aktuali informacija pasiekiama čia.

Naudojant Higienos instituto duomenis, svarbu atkreipti dėmesį, ar pateikti duomenys išankstiniai, ar galutiniai, nes jie gali skirtis.

Kitų įstaigų skelbiami duomenys paprastai pagrįsti kitokiais šaltiniais ir skaičiavimo būdu, nes jų tikslas kitoks. Pavyzdžiui, Higienos instituto ir Policijos departamento duomenys apie žuvusiuosius transporto įvykiuose dažniausiai nesutampa dėl to, kad Policijos departamentas pateikia informaciją apie visus Lietuvos keliuose žuvusius žmones, nepriklausomai nuo to, kokios šalies gyventojas buvo žuvusysis.

Taip pat skirtumų atsiranda tada, kai mirtingumo rodikliai apskaičiuojami naudojant išvestinius skaičius, įvairius modeliavimus, kurių rezultatas ne visada sutampa su realiu skaičiumi – jie skaičiuojami moksliniais tikslais. Norint palyginti duomenis, būtina įsigilinti, kokia metodika taikyta – kokiais kriterijais remiantis asmuo įtraukiamas į statistiką ir kaip skaičiuoti skelbiami skaičiai.


Atnaujinimo data: 2024-01-02, 16:37:39