Komisijos ir darbo grupės

2023 m. sudarytos komisijos

Kraujo donorų registro tobulinimo priežiūros komisija
Higienos instituto atstovai komisijoje:

Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
Svetlana Bogdanova – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Kraujo donorų registro valdymo vyriausioji specialistė;
Aušra Krupskienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vyriausioji specialistė;
Irma Stankūnienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vyriausioji specialistė.

Žalos pacientų sveikatai prevencijos komisija
Higienos instituto atstovė komisijoje Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė

2022 m. sudarytos komisijos ir darbo grupės

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro tobulinimo priežiūros komisija
Higienos instituto atstovai komisijoje:

Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
Ugnė Gadžijeva – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro valdymo vyriausioji specialistė;
Higienos instituto atstovas komisijoje – duomenų apsaugos pareigūnas.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija
Higienos instituto atstovas komisijoje Erikas Mačiūnas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas

Darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2022 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ projektui parengti 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
Higienos institutas – dalyvaujanti įstaiga Ad hoc tarpvyriausybinėje Kodekso darbo grupėje dėl antimikrobinio atsparumo (TFAMR).
Higienos institutas – atsakinga įstaiga šiose darbo grupėse:
Vienos sveikatos tinklas dėl antimikrobinio atsparumo;
Profesinių ligų statistikos darbo grupė;
Mirties priežasčių statistikos darbo grupė;
Sveikatos priežiūros statistikos techninė grupė;
Sergamumo statistikos techninė grupė. 

2021 m. sudaryta taryba, komitetai, komisija ir darbo grupės

Darbo grupė 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų plano projektui parengti 
Higienos instituto atstovas darbo grupėje Erikas Mačiūnas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas

Darbo grupė Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano priemonėms įgyvendinti  
Higienos instituto atstovės darbo grupėje: 

Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Tarpinstitucinė darbo grupė, skirta kovoti su klimato kaitos padarinių poveikiu visuomenės sveikatai
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacinių paslaugų pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, prieinamumo ir kokybės stebėsenos taryba
Higienos instituto atstovė taryboje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų apsaugos komitetas
Higienos instituto atstovas komitete – duomenų apsaugos pareigūnas

Darbo grupė elektroninėms formoms E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, E003 „Stacionaro epikrizė“ ir paciento sutikimo gauti sveikatos priežiūros paslaugą formai peržiūrėti ir jų pakeitimų projektams parengti
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė


Darbo grupė Išvengiamos hospitalizacijos rodiklių skaičiavimo metodikos pakeitimo projektui parengti  
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Jonė Jaselionienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė

Darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ projektui parengti 
Higienos instituto atstovas darbo grupėje – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovas 

Sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis priežiūros tobulinimo komitetas
Higienos instituto atstovės komitete:

Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisija
Higienos instituto atstovas komisijoje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius 

Europos komisijos techninės paramos veiklų, skirtų sveikatos sistemos veiklos rezultatų vertinimo modeliui sukurti, valdymo darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

2020 m. sudarytas komitetas, komisijos ir darbo grupė

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisija
Higienos instituto atstovas komisijoje – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisija
Higienos instituto atstovės komisijoje:

Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komitetas
Higienos instituto atstovas komitete Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613“ valdymo grupė
Higienos instituto atstovė valdymo grupėje Asta Jurkevičienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė

2019 m. sudarytas komitetas ir darbo grupės

Darbo grupė Enterobacterales atsparumo karbapenemams epidemiologinei situacijai koordinuoti ir atlikti epidemiologinį tyrimą 
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:

Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Biomonitoringo padangų perdirbimo įmonės „Ekologistika“ vykusio gaisro zonoje koordinavimo darbo grupė
Higienos instituto atstovas darbo grupėje – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas 

Darbo grupė strateginei sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių planavimo programai parengti 
Higienos instituto atstovas darbo grupėje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
Sveikatos statistikos darbo grupė (Higienos institutas – dalyvaujanti įstaiga)

Darbo grupė atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimui sveikatos sektoriuje
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Danutė Umbrasienė – Higienos instituto Komunikacijos skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas

Darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė

Tarpinstitucinė Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Traumų integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Darbo grupė ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti 
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas (darbo grupės vadovas);
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas;
Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė (darbo grupės sekretorė).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašas
Higienos instituto atstovas Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupėje – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovas;

Higienos instituto atstovas Profesinių ligų statistikos darbo grupėje Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas;
Higienos instituto atstovas Mirties priežasčių statistikos darbo grupėje – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovas; 
Higienos instituto atstovė Sveikatos priežiūros statistikos techninėje grupėje ir Sergamumo statistikos techninėje grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Darbo grupė procesų, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu, skaitmenizavimui tobulinti 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė

2018 m. sudaryta komisija ir darbo grupės

Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisija
Higienos instituto atstovas komisijoje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius

Darbo grupė pasiūlymams dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti 
Higienos instituto atstovas darbo grupėje – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovas

Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0010 administravimo grupė
Higienos instituto atstovai projekto administravimo grupėje:

Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vyriausiasis  specialistas, jam laikinai nesant – Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė

Tarpžinybinė ekspertų grupė antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos klausimams spręsti
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė (Tarpžinybinės ekspertų grupės pirmininko pavaduotoja)

2017 m. sudaryta taryba ir darbo grupės

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas" vykdymo priežiūros grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" administravimo grupė
Higienos instituto atstovė administravimo grupėje Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė

Valstybinė visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba
Higienos instituto atstovė taryboje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" vykdymo priežiūros grupė
Higienos instituto atstovė priežiūros grupėje Aušra Grigošaitienė – Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja

2016 m. sudaryta darbo grupė

Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė

2015 m. sudarytas komitetas, komisija ir darbo grupės

Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo komisija
Higienos instituto atstovė komisijoje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komitetas (EHII)
Lietuvos atstovai komitete:
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovas;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Sveikatos ir vartotojų direktorato informacijos ekspertų darbo grupė
Lietuvos atstovas komitete – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovas

Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė (pirmininko pavaduotoja) – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė

2014 m. sudaryta taryba, komitetai ir komisija

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba
Higienos instituto atstovė taryboje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija
Higienos instituto atstovas komisijoje Erikas Mačiūnas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas  

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas
Higienos instituto atstovas komitete Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 64 „Ergonomika" 
Higienos instituto įgaliota atstovė komitete Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė

Kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

Onkologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė

2012 m. sudarytas komitetas ir darbo grupė

Darbo grupė Lietuvos pozicijai dėl Europos Sąjungos socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos rodiklių sveikatos srityje suderinti ir pristatyti Europos Sąjungos institucijose 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė 

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 83 „Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas“
Higienos instituto įgaliotas atstovas komitete – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas


Atnaujinimo data: 2024-02-29, 14:13:27