Vaikų sveikatos stiprinimas

Sveiki vaikai yra ne vien tėvų, bet visos tautos turtas.“
                                                     Prezidentas Kazys Grinius, 1912 m.

Išugdyti sveiką, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų yra didžiulis uždavinys. Kokia bus suaugusiųjų sveikata, didžia dalimi lemia tai, kokia yra vaikų sveikata. Vaikų sveikata priklauso nuo aplinkos, fizinių, cheminių, socialinių, psichologinių, biologinių ir kitų veiksnių. Mokyklos aplinkoje vaikai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl ugdymo įstaigai tenka dėti daug pastangų, norit išsaugoti ir stiprinti savo auklėtinių sveikatą. Šiame procese turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė – pedagogai, sveikatos specialistai, vaikų tėvai ir visas įstaigos kolektyvas.

Vaikų lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose sveikatos sektoriui atstovauja visuomenės sveikatos specialistai. Pagrindinis jų veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija. Visuomenės sveikatos specialistai vykdo vaikų sveikatos ir sveikatos rizikos veiksnių stebėseną bei prevenciją, ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. Savo veikloje specialistas vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro įsakymais, metodinėmis rekomendacijomis, naudoja įvairias edukacinės paskirties priemones.

Mokyklų bendruomenės vykdo įvairius sveikatą stiprinančius projektus bei programas. Per juos vaikams ir paaugliams formuojamos pozityvios sveikatos nuostatos, mokoma atpažinti ligų ir traumų riziką, spręsti su vaikų sveikata ir gyvensena susijusias problemas, kurti geranoriškus ir pagarbius tarpusavio santykius, siekiama užkirsti kelią patyčioms, tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo plitimui, suicidams. Lietuvoje įgyvendinama nemažai nacionalinių bei tarptautinių projektų, tarp jų „Sveikatą stiprinanti mokykla“ bei „Aktyvi mokykla“. Šių projektų sekretoriato funkciją atlieka ir metodinę pagalbą visuomenės sveikatos specialistams teikia Higienos instituto specialistai.

Aktyvi mokykla

Sveikatą stiprinanti mokykla

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Informaciniai socialinės reklamos filmukai 5–12 klasių mokiniams

Edukaciniai filmukai vaikų sveikatos stiprinimo temomis

Metodinė medžiaga ir informaciniai leidiniai

Informacinė medžiaga vaikų sveikatos stiprinimo temomis, skirta visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokykloje, 2023 m.

Fizinį aktyvumą skatinančios mokyklos kūrimo rekomendacijos „Aktyvi mokykla“, 2021 m.

Informacinė medžiaga apie tinkamą interneto bei vaizdo žaidimų naudojimą, skirta ugdymo įtaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams, 2021 m.

Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma ir dermatitu) sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros mokyklose metodinės rekomendacijos, 2020 m. 

Medžiaga mokytojams „Sveikatą stiprinančios mokyklos ir socialinė nelygybė", 2020 m.

Knyga „Misija: vaikų sveikatos kompetencija. Gerosios patirties knyga", 2020 m.

Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą, metodinės rekomendacijos, 2020 m.

Metodinės rekomendacijos „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, 2019 m.

Tyrimas „Sveikatos priežiūra mokykloje. Ataskaita“ 2017–2018 m.

Metodinės rekomendacijos „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“, 2017 m.

Metodinės rekomendacijos „Vaikų žaidimų aikštelių priežiūra“, 2017 m.

Vizija: sveikesnė mokyklos bendruomenė. Gerosios patirties knyga, 2013 m.


Atnaujinimo data: 2024-05-14, 12:25:26