Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitos

Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitas (formą Nr. 41-1-sveikata) galima teikti naudojantis Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro sukurta Elektronine sveikatos ugdymo ir mokymo duomenų teikimo ir apskaitos sistema.

Elektronine sveikatos ugdymo ir mokymo duomenų teikimo ir apskaitos sistema gali naudotis visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, organizacijos (nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formų), vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, užsiimantys privalomuoju sveikatos mokymu, kurie kasmet iki sausio 15 d. Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centrui teikia Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitas (formą Nr. 41-1-sveikata).


Atnaujinimo data: 2024-02-28, 16:44:11