Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir finansavimas vykdomas, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, nustatyta tvarka.

Sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas gali būti vykdomas kaip vienkartinis arba kaip daugkartinis kvalifikacijos tobulinimo renginys pagal teisės aktų nustatyta tvarka suderintą programą.

Vienkartinių profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių programų derinimas

Dėl vienkartinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio derinimo ne vėliau kaip 1 mėnuo iki numatytos profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio datos teikiamas prašymas Higienos instituto Kompetencijų centrui adresu Studentų g. 45A, 08107 Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected]t .

Prašymas dėl vienkartinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio derinimo

Duomenys apie vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį turi būti suvesti METAS (Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje) iki pateikiant prašymą Higienos instituto Kompetencijų centrui.

Daugkartinių profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių programų derinimas

Informacija apie sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimą

Sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių programų derinimas vykdomas Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Dokumentai, susiję su sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimu:

Informacija apie Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų derinimą

PASP sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų derinimas vykdomas vadovaujantis Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dokumentai, susiję su PASP specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų derinimu
Paraiška dėl mokymo programos derinimo
Mokymo programos aprašo struktūra 
Mokymo programos vertinimo išvada
Vertintojo interesų deklaracija ir pasižadėjimas neviešinti informacijos
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir  (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo procedūrų ir vertintojų atrinkimo tvarkos aprašas 


Atnaujinimo data: 2024-06-06, 14:04:21