Psichikos sveikatos centras

Centro veiklos tikslas – plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  • atlieka psichikos sveikatai įtakos turinčių veiksnių tyrimus, analizuoja psichikos sveikatos priežiūros būklę ir teikia siūlymus dėl psichikos sveikatos priežiūros ir savižudybių prevencijos stiprinimo;
  • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos srityje;
  • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant programas ir priemones bei vykdo metodinį vadovavimą psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių prevencijos ir psichosocialinės pagalbos srityse;
  • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
  • pagal kompetenciją metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, koordinuoja jų veiklą;
  • pagal kompetenciją informuoja visuomenę ir teikia žinias tikslinėms grupėms;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją atlieka kitas direktoriaus pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2024-02-15, 12:06:39