• Titulinis
  • Registrai ir informacinės sistemos

Registrai ir informacinės sistemos

Kokybiški, patikimi ir palyginami sveikatos srities registrų duomenys yra būtini norint stebėti ir analizuoti gyventojų sveikatos būklę, vyraujančias tendencijas, be to, svarbūs atliekant mokslinius tyrimus bei priimant politinius sprendimus. Tik remiantis statistiškai patikimais duomenimis galima formuoti kryptingą nacionalinę sveikatos politiką, tikslingas prevencines priemones sveikatos netolygumams mažinti.
Registrą sudaro teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma, skirta jo objektui registruoti, duomenims ir informacijai, registrui pateiktiems dokumentams ir (arba) jų kopijoms tvarkyti ir naudoti.

Higienos institute tvarkomi registrai

Kraujo donorų registras

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras

Informacinės sistemos

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (IS)

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (IS)

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema (IS)

Duomenų bazės

Elektroninė sveikatos ugdymo ir mokymo duomenų teikimo ir apskaitos duomenų bazė

Lietuvos maisto sudėties duomenų bazė


Atnaujinimo data: 2024-02-28, 16:41:04