Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (IS)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (toliau – VSS IS) sukurta įgyvendinus „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001 projektą. VSS IS modernizuota, įgyvendinus projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.

VSS IS nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V- 780 „Dėl vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”

Informacinės sistemos valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. [email protected]. Jos paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 266 1499, el. p. [email protected]. .

Informacinės sistemos pagrindinis tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius.

Kiti informacinės sistemos tvarkytojai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Informacinės sistemos tikslai  informacinių technologijų priemonėmis statistikos tikslais centralizuotai valdyti duomenis apie mokinių sveikatą ir rizikos veiksnius.

Duomenų teikėjai –  Registrų centras, Nacionalinė švietimo agentūra, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo" 

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje  forma 


Atnaujinimo data: 2024-06-14, 10:46:03