• Teisinė informacija

Vaikų sveikatos stebėsenos IS teisinė informacija

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-952 (atsiųsti)
(tvarkos aprašo 1 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros sukūrimo“ word)
(tvarkos aprašo 2 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros panaikinimo“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija) (atsiųsti)
(taisyklių priedas „Pasižadėjimas saugoti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvarkomų asmens ir kitų duomenų paslaptį, laikytis duomenų saugos reikalavimų“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija) (atsiųsti)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija) (atsiųsti)


Atnaujinimo data: 2023-10-04, 14:07:05