Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras (toliau – Registras) sukurtas įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).
 
Registro paskirtis – registruoti specialistus, atliekančius visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 
Registro objektas – specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose.
 
Registro valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius.
 
Registro tvarkytojai – Higienos institutas (juridinio asmens kodas 111958286, buveinės adresas: Studentų g. 45A, 08107 Vilnius) (vadovaujantis Registro tvarkytojas) ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnyje.
 
Duomenų teikėjai – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
 
Registro tvarkytojai ir duomenų teikėjai prie Registro gali prisijungti adresu https://vspsr.hi.lt.
 

Atnaujinimo data: 2023-11-29, 20:44:06