Antibiotikai ir atsparumas

Koordinuojamas antimikrobinio atsparumo valdymas ir antibiotikų vartojimo stebėsena:
- vykdoma antimikrobinių vaistų vartojimo stebėsena, teikiami duomenys Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC) (ECDC duomenų bazė);
- koordinuojamas antimikrobinio atsparumo valdymas šalies apskrityse, teikiama metodinė pagalba regioninėms grupėms;
- organizuojamas Europos supratimo apie antibiotikus dienos paminėjimas (plačiau);
- rengiamos rekomendacijos ir kita metodinė medžiaga.

Kontaktai. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyrius, el. p. [email protected].


Atnaujinimo data: 2023-11-16, 13:49:08