• Titulinis
  • Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Neįtikėtini metai“

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Neįtikėtini metai“

„Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®) – susijusių, mokslo įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams, vaikams ir mokytojams, sistema, kurios tikslas yra užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti vaikų socialines, emocines ir mokymosi kompetencijas.

Lietuvoje įgyvendinamos šios dvi programos tėvams:

  • „Programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. The Incredible Years Preschool Basic Parent Program) – programa, skirta tėvams, įtėviams ir globėjams, auginantiems 3–6 m. amžiaus vaikus;
  • „Programa mokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. The Incredible Years School Age Basic Parent Program) – programa, skirta tėvams, įtėviams ir globėjams, auginantiems 6–12 m. amžiaus vaikus.

Programų tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, išmokant tėvus skatinti vaikų teigiamą elgesį ir supažindinant juos su veiksmingais metodais, padedančiais spręsti įprastas vaikų elgesio problemas.

Daugiau informacijos apie „Neįtikėtinų metų“ programą žiūrėti https://www.incredibleyears.com/.


Atnaujinimo data: 2024-04-24, 11:12:31