Darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveika

Tinklaveikos susitikimų santraukos

2020 m. 
Gruodžio 18 d. tinklaveikos susitikimo santrauka 
 
2019 m. 
 
 
2018 m. 
 
2017–2018 m. Higienos instituto su Suomijos profesinės sveikatos institutu vykdytas projektas „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“

Suomijos ekspertų pranešimų medžiaga
  1. Tinklaveika ir tinklų valdyma (T. Jarvensivu) 
 
 
Kontaktai. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyrius, el. p. [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-12-01, 14:16:35