CHRODIS PLUS

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

(angl. CHRODIS PLUS: Implementing good practice for chronic diseases)

Projekto koordinatoriai

Pagrindinis koordinatorius – INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) (Ispanija).
Mokslinis koordinatorius – VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKA (VULSK) (Lietuva).

Projekto dalyviai

42 institucijos iš 21 Europos Sąjungos šalies. Projekte dalyvauja 4 Lietuvos institucijos: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Higienos institutas ir Vilniaus universitetas.

Projekto vykdymo laikas
2017 m. rugsėjo mėn.–2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto bendra vertė
6 249 999,48 Eur (Higienos institutui skiriama lėšų suma – 46 812,5 Eur).

Projekto tikslas – padėti valstybėms narėms atsirinkti efektyvias priemones lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) naštai mažinti, sveikatos sistemų tvarumui ir žmogiškųjų išteklių kokybei didinti.

Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1: „Projekto koordinavimas”
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas”
WP5: „Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija”
WP6: „Poliligotumui  skirtų integruotų sveikatos priežiūros modelių pilotinis įgyvendinimas”
WP7: „LNL sergantiems žmoniems priežiūros kokybės gerinimas ”
WP8: „Darbo rinka ir lėtinės neinfekcinės ligos: sveikata visuose sektoriuose ”

Higienos institutas dalyvauja WP4 ir WP5 veiklose.

Multimodalinio mokymo intervencijos bendruomenėse išbandymo ataskaita (atsiųsti)

2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2018 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2017 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)


Kontaktai

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 6681,

el. p. [email protected], [email protected].


Atnaujinimo data: 2023-09-04, 08:58:33