EU-JAMRAI

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje  

(angl. European Joint Action on antimicrobial resistance and health-care associated infections (EU-JAMRAI))
 
Projekto koordinatoriai

Pagrindinis koordinatorius – Inserm – French National Institute of Health and Medical Research.
Veiklų paketą koordinuojančios šalys: Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Graikija, Švedija ir Norvegija.

Projekto dalyviai

Norvegija ir 20 Europos sąjungos šalių, iš viso – 44 institucijos. Projekte dalyvauja 4 Lietuvos institucijos:  Higienos institutas, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Projekto vykdymo laikotarpis

2017–2021 m.

Projekto bendra vertė

6 963 604,61 Eur (iš jų Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 77 912,48 Eur)

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas – padėti Europos Sąjungos šalims kurti ir diegti efektyvią „Viena sveikata“ principu pagrįstą antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimo politiką. Projektas siekia šiam darbui sutelkti Europos Sąjungos šalis, tarptautines organizacijas, institutus ir universitetus.


Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1. Projekto koordinavimas;
WP2. Sklaida;
WP3. Projekto įvertinimas;
WP4. Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas;
WP5. „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas;
WP6. Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas;
WP7. Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams;
WP8. Supratimo didinimas ir informacijos sklaida;
WP9. Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir įgyvendinimas.

Higienos institutas dalyvauja WP1, WP2, WP5–WP8 veiklose.

 

Kampanija #NesustokNebaigęs

#NesustokNebaigęs kampanija susideda iš keturių vienos minutės trukmės videoklipų, kuriuose plačioji visuomenė, pacientai, sveikatos priežiūros specialistai, veterinarijos gydytojai ir politikai raginami imtis veiksmų, sprendžiant visų visuomenės sluoksnių atsparumo antibiotikams problemą.

„Gimtadienio šventė“ (vaizdo klipas čia)


 

„Gyvūnų mylėtojai“ (vaizdo klipas čia)

 

„Automobilis ir senolė“ (vaizdo klipas čia)

 

„Koncertas“ (vaizdo klipas čia)


Naujasis bakterijų atsparumo antibiotikams simbolis
naujas atsparumo antibiotikams simbolis

 

Vaizdinė medžiaga čia.


Projekto renginiai

2019 m. 

2019 m. gruodžio 8–11 d. Lietuvoje įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) Belgijos atstovų vizitas. Plačiau

2019 m. lapkričio 25–28 d. Kluže-Napokoje (Rumunija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) Lietuvos atstovų vizitas. Plačiau

2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5)6.2 veiklos paketo (WP6.2) ir 7-ojo veiklos paketo (WP7seminarai. Plačiau
 
2019 m. rugsėjo 16 d. Romoje (Italija) įvyko projekto Generalinės Asamblėjos metinis susitikimas (General Assembly Annual meeting), kuriame pristatyti atlikti projekto veiklų darbai, siekiami rezultatai bei nauji iššūkiai. Plačiau
 
2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko tarptautinis projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas” partnerių susitikimas, kuriame aptarti pagrindiniai darbai, geroji patirtis ir siekiami rezultatai. Plačiau

2019 m. kovo 26 d. įvyko žiniasklaidos atstovams skirtas dviejų valandų nemokamas internetinis seminaras (angl. Webinar) „Antimikrobinis atsparumas. Europa prisideda kovojant su pasauliniu sveikatos iššūkiu“ (angl. Antimicrobial Resistance, Europe together to tackle a global health challenge). Plačiau

2019 m. sausio 5 d. Utrechte (Nyderlandai) įvyko projekto 5.3 veiklos paketo (WP5.3) susitikimas, kurio metu aptarta nacionalinių strategijų (AMR veiksmų planų) įgyvendinimo priežiūra ir ateities perspektyvos.

2019 m. sausio 4 d. Amsterdame (Nyderlandai) įvyko projekto 5 veiklos paketo (WP5) susitikimas, kurio metu aptarta šalių vertinime (angl. Country-to-country assessment) dalyvavusių šalių patirtis bei planuojami šalių vizitai.

2018 m.

2018 m. lapkričio 8 d. Vienoje (Austrija) įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) seminaras ir Generalinės Asamblėjos metinis susitikimas (General Assembly Annual meeting), kurio metu aptartos projekto veiklos, pagrindiniai darbai ir siekiami rezultatai.
 
2018 m. lapkričio 7 d. Vienoje (Austrija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) ir 7-ojo veiklos paketo (WP7seminarai.
 
2018 m. spalio 18 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko seminaras „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“  –  įvadinis projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) renginys. Plačiau
 
2018 m. rugsėjo 3–4 d. Varšuvoje (Lenkija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras. Plačiau
 
2018 m. balandžio 17–18 d. Stokholme (Švedija) įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas” seminaras.
 
2018 m. sausio 22–23 d. Hagoje (Nyderlandai) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras. Plačiau
  
2017 m.
 
2017 m. rugsėjo 12–14 d. Paryžiuje (Prancūzija), Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko projekto susitikimas (Kick off meeting), kurio tikslas – susipažinti su projektu, jo tikslais, dalyviais, projekto veiklų paketais ir laukiamais rezultatais.
 
2021 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos 
(atsiųsti)
2018 m. įvykdytos veiklos
 (atsiųsti)

2017 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

Kontaktai
Dr. R. Valintėlienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 8390, el. p. [email protected]

A. Mazzella, projekto koordinatorė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 262 9055, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 08:57:20