EUnetHTA JA3

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos technologijų vertinimo srityje: Trečiasis Europos šalių sveikatos technologijų vertinimo projektas EUnetHTA JA3
(angl. The third European Project on Health Technology Assessment, EUnetHTA JA3)
 
EUnetHTA JA3 – tai jau trečiasis EUnetHTA tinklo projektas, vykdomas pagal bendrųjų veiksmų sveikatos srityje programą ir pirmasis, kurio veiklų įgyvendinime dalyvauja Higienos institutas, nuo 2015 metų pradėjęs aktyviai plėtoti veiklą visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje. Ankstesni EUnetHTA bendrų veiksmų programos sveikatos srityje projektai vykdyti 2010–2012 metais ir 2012–2015 metais.  
 
Projekto koordinatorius
National Health Centre Institute (Olandija)
 
Projekto vykdymo laikotarpis 
2016–2020 m. (48 mėn.)
 
Bendra projekto vertė – 20 mln. Eur, iš kurių 12 mln. (60 proc.) – Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų sveikatos srityje programos lėšos. Higienos institutui skiriama lėšų suma – 22 141 Eur.
 
EUnetHTA JA3 projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti tvarų Europos šalių sveikatos technologijų vertinimus atliekančių institucijų bendradarbiavimo metodologinėje ir mokslinėje srityse modelį.
 
Projekto uždaviniai
  • Pagerinti Europos šalių institucijų bendromis pastangomis atliekamų sveikatos technologijų vertinimo rezultatų kokybę, vertinimų ir rezultatų taikymo efektyvumą Europoje. Projekto veiklomis bus siekiama sukurti mokslo įrodymais grįstą, objektyvią ir tvarią vertintinų sveikatos priežiūros technologijų atrankos sistemą ir skatinti ją taikyti nacionalinių ir regioninių sveikatos technologijų vertinimo institucijų veikloje.
  • Sukurti tvarų, savanoryste grįstą bendradarbiavimo tarp Europos šalių sveikatos technologijų vertinimo srityje modelį, skirtą padėti šalims narėms gauti patikimą, objektyvią, savalaikę informaciją, reikalingą atliekant sveikatos priežiūros technologijų vertinimus.
  • Decentralizuoti bendrųjų sveikatos technologijų vertinimų pagal struktūruotą sveikatos technologijų vertinimo modelį, atlikimą, įskaitant trumpuosius sveikatos technologijų vertinimus ir baigti plėtoti metodinės ir kitos vertinimui ir komunikavimui reikalingos informacijos prieinamumą gerinančių technologijų infrastruktūrą, padėsiančią EUnetHTA tinklui priklausančioms institucijoms išlaikyti aktyvų bendradarbiavimą pasibaigus Projektui.
 
EUnetHTA JA3 Projekte suplanuotų veiklų įgyvendinimui sukurtos 7-ios darbo grupės
 
1 darbo grupė – projekto veiklų vykdymo koordinavimas;
2 darbo grupė – rezultatų viešinimas ir sklaida;
3 darbo grupė – projekto veiklų ir viso projekto efektyvumo vertinimas;
4 darbo grupė – projekte dalyvaujančių institucijų bendromis pastangomis atliekamų sveikatos technologijų vertinimas;
5 darbo grupė – duomenų, naudojamų mokslo įrodymams grįsti, kokybės  gerinimas;
6 darbo grupė – sveikatos technologijų vertinimui reikalingų metodikų kūrimas ir mokslinis vadovavimas;
7 darbo grupė – sveikatos technologijų vertinimo rezultatų įgyvendinimas šalyse.
 
Higienos institutas dalyvauja įgyvendinant 3-ios darbo grupės veiklas.
 
2021 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos 
(atsiųsti)
2018 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti
2017 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
 
Kontaktai

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 6681, el. p.: [email protected][email protected].

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 09:00:22