• Titulinis
  • Projektai
  • Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas

Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas

Projekto vykdytojas – Higienos institutas

Projekto tikslas

Stiprinti ilgalaikės priežiūros paslaugas (toliau – IPP) teikiančių specialistų kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką IPP teikimą.

Projekto tikslinė grupė

Slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai:

  1. slaugytojas – asmuo, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją verstis slaugos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją;
  2. slaugytojo padėjėjas – asmuo, turintis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą slaugytojo padėjėjo spaudo numerį;
  3. socialinis darbuotojas – asmuo, dirbantis socialinio darbuotojo pareigose IPP teikiančioje įstaigoje ar įstaigoje, kuri yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su IPP paslaugas teikiančia įstaiga, ir dalyvaujantis teikiant IPP paslaugą;
  4. individualios priežiūros darbuotojas – asmuo, einantis individualios priežiūros specialisto pareigas IPP teikiančioje įstaigoje ar įstaigoje, kuri yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su IPP paslaugas teikiančia įstaiga, ir dalyvaujantis teikiant IPP paslaugą.

Projekto veiklos

Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas

Bendra projekto vertė
1 607 591,96 Eur

Projekto vykdymo laikas

2024 m. vasario 28 d.–gruodžio 31 d.

Projekto vadovė – Rasa Radivanovska
Higienos instituto Mokymo programų rengimo ir vertinimo skyrius vadovė

Kontaktinis asmuo – Rasa Radivanovska
Higienos instituto Mokymo programų rengimo ir vertinimo skyrius vadovė, el. p. [email protected]


Atnaujinimo data: 2024-03-19, 20:59:33