InfAct

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct
(angl. Information for Action – InfAct)

Bendrieji veiksmai, skirti tvariai Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemai, kuri remia šalių žinias, tyrimus sveikatos srityje ir sveikatos politikos formavimą.
 

Projekto koordinatorius

SCIENSANO (Belgija)

Projekto dalyviai

InfAct dalyvauja 28 šalys: Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.
Bendradarbiaujančios šalys: Islandija, Danija ir Šveicarija.

Projekto vykdymo laikas

2018–2021 m. (36 mėn.)

Projekto bendra vertė

4 999 631 Eur (iš jų 80 proc. (3 999 191 Eur) sudaro Europos Sąjungos lėšos. Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 65 760 Eur)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – bendrai ir tvariai stiprinti sveikatos informacijos sistemas šalyse narėse ir Europos Sąjungoje.
Misija – pagerinti Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos infrastruktūrą ir sustiprinti jos esminius elementus.
Vizija – naudojantis sveikatos informacijos sistemos infrastruktūra, geriau taikyti duomenis ir patirtį sveikesnei Europai kurti.

Projekto veiklos (veiklų paketai – WP):

WP1. Projekto koordinavimas; 
WP2. Sklaida;
WP3. Projekto įvertinimas;
WP4. Integravimas į nacionalines sveikatos informacijos sistemas ir tvarumo užtikrinimas;
WP5. Sveikatos informacijos sistemų esamos būklės vertinimas šalyse;
WP6. Sveikatos informacijos pajėgumų stiprinimas;
WP7. Tvarios struktūros sveikatos informacijos srityje koncepcijos plėtojimas (ERIC);
WP8. Sveikatos informacijos platformos plėtra;
WP9. Sveikatos informacijos inovacijų, reikalingų sveikatos politikai, vystymas;
WP10. Sąveikos visuomenės sveikatos politikai įvertinimas ir išbandymas.


Higienos institutas dalyvauja įgyvendinant WP1–3, WP5, WP7 ir WP9 darbo grupių veiklas.

2018–2021 m. veiklos ataskaita (atsiųsti)
2021 m. įvykdytos veiklos 
(atsiųsti)
2020 m. įvykdytos veiklos 
(atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos 
(atsiųsti)

2018 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

Kontaktai:

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė (projekto vadovė) 
Tel. (8 5) 206 0738, el. p. [email protected]
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė
Tel. (8 5) 277 3302, el.p. [email protected]
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė

Tel. (8 5) 277 3303, el. p. [email protected]

Projekto interneto svetainė https://www.inf-act.eu.

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 08:55:18