Kviečiame dalyvauti seminare „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“

2024 02 08

Vasario 8 d. Higienos institutas mokykloje dirbančius specialistus (visuomenės sveikatos specialistus, mokyklų vadovus, mokytojus, socialinius pedagogus ir kt.) kviečia į nuotolinį nemokamą 5 akad. val. trukmės seminarą „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“.

Seminaro tikslas – suteikti mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams žinių sveikatos stiprinimo programų rengimo klausimais, dalytis gerąja patirtimi ir konsultuoti mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla klausimais bei supažindinti su mokyklinio amžiaus vaikų traumų ir vaikų skendimų prevencija.

Pageidaujančiuosius dalyvauti seminare prašome užpildyti registracijos formą interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki vasario 6 d.

Programa

Pasibaigus registracijos laikui, užsiregistravusiuosius informuosime apie dalyvavimą asmeniškai anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Karoliną Rastenytę tel. (8 5) 271 2281 arba el. paštu [email protected].

Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu. Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 


Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindai“

Kovo 4–6 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. nuotolinius įvadinius kursus „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindai“. Šie kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu. Kursų kaina – 126,00 Eur.

Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“

Vasario 28 d. – kovo 1 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. įvadinius kursus „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“. Įvadiniai kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Kursų kaina – 72,00 Eur.

Kviečiame į nuotolinį seminarą „Aktyvios mokyklos koncepcija. Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“

Vasario 22 d. Higienos institutas mokykloje dirbančius specialistus (visuomenės sveikatos specialistus, mokyklų vadovus, mokytojus, socialinius pedagogus ir kt.) kviečia į nuotolinį nemokamą 5 akad. val. trukmės seminarą „Aktyvios mokyklos koncepcija. Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“.

Kviečiame dalyvauti seminare „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“

Vasario 8 d. Higienos institutas mokykloje dirbančius specialistus (visuomenės sveikatos specialistus, mokyklų vadovus, mokytojus, socialinius pedagogus ir kt.) kviečia į nuotolinį nemokamą 5 akad.val. trukmės seminarą „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“.

Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“

Vasario 7–12 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 36 akad.val. tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“. Tęstiniai kursai skirti specialistams, besiverčiantiems privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Kursų kaina – 144,00 Eur.

Seminaras „Saugus vaikas, traumų prevencija ir pirmoji pagalba“

Gruodžio 14 d. organizuojamas nemokamas nuotolinis 3 val. trukmės seminaras „Saugus vaikas, traumų prevencija ir pirmoji pagalba“. Seminaras skirtas visuomenės sveikatos specialistams, mokyklose dirbantiems specialistams, mokyklų vadovams, mokytojams, socialiniams pedagogams.

Programos „Neįtikėtini metai“ seminaras

Gruodžio 12 d. įvyks nuotolinis seminaras, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų (VSB) atstovams, vykdantiems programą „Neįtikėtini metai“ (Programa), ir tiems VSB specialistams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie Programą ir (ar) ketina ją diegti ateityje.

Gruodžio 8 d. įvyks 8-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija

Nuotolinę konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras kartu su Higienos institutu ir Savižudybių prevencijos mokytojų asociacija.

„Žvelk giliau“ – pirmieji žingsniai mažinant su psichikos sveikata susijusias neigiamas nuostatas

Lapkričio 30 d. 10 val. MO muziejuje (Pylimo g. 17, Vilnius) įvyks „Žvelk giliau“ iniciatyvos Psichikos sveikatos ambasadorių programos pirmųjų metų baigiamasis renginys. Šią programą vykdo Higienos institutas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Organizuojami profesinio tobulinimo kursai „Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba“

Lapkričio 30 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 8 akad. val. profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal programą „Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba“ skirtus savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistams. Kursų kaina 24,00 Eur. Kursai vyks Higienos instituto Kompetencijų centre (Studentų g. 45A, Vilnius).

Seminaras-diskusija „Vienos sveikatos“ principas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje

Lapkričio 28 d. įvyks seminaras-diskusija „Vienos sveikatos“ principas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“, skirtas sveikatos priežiūros, veterinarijos ir aplinkos sektorių atstovams. Renginį organizuoja Higienos institutas kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos biuru Lietuvoje.

Organizuojami profesinio tobulinimo kursai ,,Aktualūs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo klausimai“

Lapkričio 28 d. – gruodžio 1 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 36 akad. val. tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Aktualūs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo klausimai“ specialistams, besiverčiantiems poveikio visuomenės sveikatai vertinimu.

Atnaujinimo data: 2024-02-01 09:41:57