Seminaras „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse“

2024 03 29

Kovo 29 d. Higienos institutas organizuoja hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo nuotolinį seminarą  „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse“.

Seminaras yra skirtas infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų epidemiologinėje priežiūroje.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su naujausiais hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo duomenimis, 2023 m. Europos paplitimo tyrimo rezultatais. Taip pat bus pristatytas paplitimo tyrimas, jo atlikimo metodika, duomenų rinkimas, aptartos dažniausiai daromos klaidos ir duomenų kokybės klausimai. Numatoma aptarti duomenų pateikimą į Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.

Atlikdami praktines užduotis dalyviai mokysis identifikuoti hospitalines infekcijas ir įtvirtins pagrindines žinias, reikalingas hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimui atlikti.

Vadovaujantis Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašu, kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga kasmet balandžio mėn. turi atlikti Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą ir iki birželio 1 d. pateikti duomenis į Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.

Kviečiame dalyvauti seminare. Prašome registruotis užpildant internetinę registracijos formą adresu https://forms.gle/dCyfuajp3e2NQEHF7 iki š. m. kovo 26 d.

Seminaras vykdomas, vadovaujantis Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, 32 punktu.

Kontaktinis asmuo Higienos instituto Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Asta Jurkevičienė, el. p. [email protected], mob. + 370 649 51 345.


Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Aktualūs privalomojo higienos įgūdžių mokymo klausimai“

Balandžio 15–19 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 48 akad. val. tęstinius kursus „Aktualūs privalomojo higienos įgūdžių mokymo klausimai“. Šie kursai skirti specialistams, besiverčiantiems privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Kursų kaina – 192,00 Eur.

Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo pagrindai“

Balandžio 15–17 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. įvadinius kursus „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo pagrindai“. Šie kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Kursų kaina – 72,00 Eur.

Seminaras „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse“

Kovo 29 d. Higienos institutas organizuoja hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo nuotolinį seminarą „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse“.

Seminaras „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse“

Kovo 28 d. Higienos institutas organizuoja hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo nuotolinį seminarą „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse“.

Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindai“

Kovo 4–6 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. nuotolinius įvadinius kursus „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindai“. Šie kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu. Kursų kaina – 126,00 Eur.

Įvadiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“

Vasario 28 d.–kovo 1 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 18 akad. val. įvadinius kursus „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“. Įvadiniai kursai skirti specialistams, pradedantiems verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Kursų kaina – 72,00 Eur.

Kviečiame į nuotolinį seminarą „Aktyvios mokyklos koncepcija. Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“

Vasario 22 d. Higienos institutas mokykloje dirbančius specialistus (visuomenės sveikatos specialistus, mokyklų vadovus, mokytojus, socialinius pedagogus ir kt.) kviečia į nuotolinį nemokamą 5 akad. val. trukmės seminarą „Aktyvios mokyklos koncepcija. Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“.

Kviečiame dalyvauti seminare „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“

Vasario 8 d. Higienos institutas mokykloje dirbančius specialistus (visuomenės sveikatos specialistus, mokyklų vadovus, mokytojus, socialinius pedagogus ir kt.) kviečia į nuotolinį nemokamą 5 akad.val. trukmės seminarą „Sveikatą stiprinanti mokykla. Kaip ja tapti? Mokyklinio amžiaus vaikų traumų prevencija“.

Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“

Vasario 7–12 d. Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja mokamus 36 akad.val. tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“. Tęstiniai kursai skirti specialistams, besiverčiantiems privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Kursų kaina – 144,00 Eur.

Seminaras „Saugus vaikas, traumų prevencija ir pirmoji pagalba“

Gruodžio 14 d. organizuojamas nemokamas nuotolinis 3 val. trukmės seminaras „Saugus vaikas, traumų prevencija ir pirmoji pagalba“. Seminaras skirtas visuomenės sveikatos specialistams, mokyklose dirbantiems specialistams, mokyklų vadovams, mokytojams, socialiniams pedagogams.

Programos „Neįtikėtini metai“ seminaras

Gruodžio 12 d. įvyks nuotolinis seminaras, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų (VSB) atstovams, vykdantiems programą „Neįtikėtini metai“ (Programa), ir tiems VSB specialistams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie Programą ir (ar) ketina ją diegti ateityje.

Gruodžio 8 d. įvyks 8-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija

Nuotolinę konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras kartu su Higienos institutu ir Savižudybių prevencijos mokytojų asociacija.

Atnaujinimo data: 2024-03-18 09:18:18