JAHEE

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams 
(angl. Joint Action Health Equity Europe, JAHEE)


Projekto koordinatorius

Italijos nacionalinis sveikatos institutas (Istituto Superiore di Sanità).


Projekto dalyviai

25 Europos šalys, iš viso – 49 institucijos. Lietuvai projekte atstovauja Higienos institutas.


Projekto vykdymo laikotarpis

2018–2021 m.

Projekto bendra vertė


3 124 996,28 Eur (iš jų Europos Sąjungos skiriamos lėšos sudaro 2 499 997,02 Eur (80 proc.), Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 20 522,60 Eur).


Projekto tikslas

Pagerinti Europos gyventojų sveikatą ir gerovę bei padidinti sveikatos pasekmių lygybę (tolygumus) tarp visų visuomenės grupių visose dalyvaujančiose šalyse ir visoje Europoje apskritai. Taip pat JAHEE skiriamas specifinis dėmesys pažeidžiamoms grupėms ir migrantams.


Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1. Projekto koordinavimas;
WP2. Sklaida;
WP3. Projekto įvertinimas;
WP4. Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas;
WP5. Stebėsena;
WP6. Sveika gyvenamoji aplinka;
WP7. Migracija ir sveikata;
WP8. Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas;
WP9. Sveikata ir lygybė visose politikose – valdymas.

Higienos institutas dalyvauja WP1WP4, WP5 ir WP9 veiklose.

JAHEE projekte (Projektas) dalyvavusios šalys, tarp jų ir Lietuva, turėjo įdiegti konkrečias veiklas, kurios pagerintų projekto pradžioje buvusią situaciją sveikatos netolygumų srityje. Galutinėje ataskaitoje pateikiama dalyvavusių šalių patirtis ir pamokos įgyvendinant šiuos procesus.
WP9 veiklai vadovavo Suomijos sveikatos ir gerovės instituto (THL) atstovės Tuulia Rotko ir Katri Kilpeläinen. Joje dalyvavo 16 šalių: Belgija, Bulgarija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (Velsas), Kroatija, Lenkija, Lietuva (atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centras), Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Suomija. Įgyvendinant Projektą vyko reguliarūs darbo grupės posėdžiai, kuriuose spręsti įvairūs kylantys klausimus, pasidalyta rezultatais ir geros patirties pavyzdžiais.
Lietuvos veikla – „Rekomendacijų dėl naujo profesinės sveikatos paslaugų diegimo modelio parengimas. Bandomosios paslaugos diegimas“.
Galutinė WP9 veiklos ataskaita anglų kalba (atsiųsti)

WP9 veiklos apibendrinimas (atsiųsti)
2021 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2018 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

Projekto interneto svetainė https://jahee.iss.it/.

Kontaktai

Daiva Jakštienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 212 0861, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-06, 13:37:21