Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes

moterims_md_1690472380-e489a4cb2a37de16a994b02070926f34.jpg

Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 42, Vilnius, 2022, 70 p. 

Naujame elektroniniame leidinyje pristatomas 2021 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atliktas tyrimas „Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencinių programų efektyvumą įvertinant pagrindinius efektyvumo rodiklius.
Išsamiai aprašoma, kaip atliekant tyrimą nustatyti pagal gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencines programas atliktų patikros testų rezultatai ir įvertintas PSDF IS Sveidra duomenų bazėje kaupiamų duomenų tinkamumas patikrų testavimo parametrams skaičiuoti. Taip pat nustatyta laiko periodų tarp suteiktų prevencinių programų paslaugų trukmė (per kiek laiko teigiamą testo atsakymą gavusioms moterims buvo nustatyta ir biopsija patvirtinta vėžio diagnozė bei per kiek laiko paskirtas stacionarinis specializuotas gydymas). Be to, apskaičiuotas hospitalizuotų ir nehospitalizuotų vėžiu susirgusių moterų išgyvenamumas, taip parodant išsaugotas gyvybes. 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:32:55