Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei jų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas

nr_19_md_1690468839-5932aa0aa76aeb0fcc5eb62195e71c71.jpg

Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei jų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 19, Vilnius, 2014, 112 p.

Leidinyje pristatomi rezultatai tyrimo, kuriuo siekta kelių tikslų – įvertinti visuomenės sveikatos specialistų padėtį darbo rinkoje ir nustatyti šių specialistų kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei poreikį. Išaiškinti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo netolygumai parodė, kad šalyje trūksta informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, nepakankamas šių renginių pasirinkimas, specialistų kvalifikacijai tobulinti neskiriama lėšų, o ši veikla daugiausia vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektus.
Tikimės, kad leidinys sudomins ir bus naudingas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, jų darbdaviams, bet ir universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą, bei sveikatos administratoriams ir politikams, formuojantiems žmogiškųjų išteklių politiką.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 15:57:01