Operacinių žaizdų infekcijos chirurgijos skyriuose 2019 m.

ozi_2019_1699008422-43c9a82918e58d158f3b27cb8184123f.jpg

Operacinių žaizdų infekcijos chirurgijos skyriuose 2019 m.

Higienos institutas, Vilnius, 2020, 16 p.

Siekiant išvengti operacinių žaizdų infekcijų (toliau – OŽI) ir mažinti jų skaičių, labai svarbu vykdyti šių infekcijų stebėseną ir, remiantis jos rezultatais, taikyti ir diegti asmens sveikatos priežiūros įstaigose tikslines prevencines priemones.
Šiame leidinyje pristatomi OŽI epidemiologinės priežiūros Lietuvos ligoninių chirurgijos skyriuose 2019 m. rezultatai.


Atnaujinimo data: 2023-12-22 22:23:19