Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

ranku-higiena-mr_1690977562-f0cc4e8d4bc7bae9af54d38f169e4c58.jpg

Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kurių tikslas – remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių gerąja praktika pasiūlyti vienodą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį.
Metodinės rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo veikloje.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:14:50