• Titulinis
  • Projektai
  • Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistem...

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas

     

HIGIENOS INSTITUTAS – PROJEKTO PARTNERIS

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  (toliau – VASPVT) kartu su partneriais – Higienos institutu, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu įgyvendina projektą ,,Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas“ Nr. 09-001-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė
2 299 760,10 Eur

18 tūkst. eurų – Higienos institutui

Projekto tikslas
Sukurti Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinę sistemą  (toliau – Kompetencijų platforma), kurioje bus kaupiami sveikatos priežiūros (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros bei papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros), kitos sveikatinimo veiklos ir farmacijos specialistų (toliau kartu – Specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenys, jų pagrindu bus vykdomas Specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimas, jo vykdymo stebėsena, vertinimas, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra bei užtikrinta visų Specialistų kompetencijų profesinės kvalifikacijos tobulinimo proceso dalyvių sąveika.

Projekto veiklos, susijusios su Higienos institutu
1. Realizuoti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (toliau – VSPSR) integracinę sąsają su Kompetencijų platforma siekiant gauti iš Kompetencijų platformos visuomenės sveikatos specialistų tobulinimosi duomenis, o į Kompetencijų platformą perduoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas specialistų duomenis.
2. Kompetencijų platformoje sukurti funkcionalumus tobulinimosi programoms ir vienkartinių renginių teisės aktų nustatyta tvarka derinimo ir tvirtinimo procesui įgyvendinti.

Kontaktinis asmuo – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdymo vyriausioji specialistė Daiva Gerasimavičienė, mob. + 370 649 51 349, el. p. [email protected].


Atnaujinimo data: 2024-03-19, 17:24:23