• Titulinis
  • Projektai
  • Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos prieži�...

Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas

   

Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 8.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“.

Projekto esmė

Projektu siekiama sudaryti sąlygas pagerinti vaikams ir paaugliams mokyklose teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, vaikų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių (sužalojimai, paskendimas, apsinuodijimai ir kt.) lemiamo mirtingumo profilaktiką tikslinėse teritorijose. Projekto metu bus parengti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mokyklose atliekamų funkcijų algoritmai ir rekomendacijos, atlikti sveikatos priežiūros mokyklose kokybės bei mokinių faktinės mitybos tyrimai, atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų priežasčių, sužalojimų mechanizmo, jiems teiktos pagalbos prieinamumo ir kokybės analizė; sukurta vaizdinė medžiaga aktualiomis vaikų sveikatos temomis, didinama visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir vaikų sveikatos stiprinimo srityje dirbančių viešojo sveikatos sektoriaus specialistų kompetencija. Tyrimų bei analizių metu gauti rezultatai parodys vaikams teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pokyčius, silpnąsias puses bei sudarys galimybę numatyti konkrečius veiksmus, pagrįsti konkrečių prevencinių priemonių tikslingumą.

Projekto vykdymo laikas

2018–2021 m.

Bendra projekto vertė

433 322,82 Eur

Projekto tikslas

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės didinimas.

Projekto uždaviniai:

1. Specialistų profesinių kompetencijų didinimas ir veiklos kokybės gerinimas;
2. Visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos temomis.

Higienos institutas dalyvauja įgyvendinant pirmą uždavinį. Įgyvendinama veikla – Sveikatos apsaugos ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių specialistų kompetencijų didinimas ir veiklos kokybės gerinimas.

Įgyvendinus šią veiklą bus:

  • organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai vaikų sveikatos stiprinimo ir vadybos klausimais;  
  • atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų priežasčių, jiems teiktos pagalbos prieinamumo ir kokybės analizė, parengtos metodinės rekomendacijos.

Vykdymas

Atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų priežasčių, jiems teiktos pagalbos prieinamumo ir kokybės analizė, parengtos metodinės rekomendacijos „Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas“.

Įvykdytos veiklos

2021 m. veiklos ataskaitos santrauka
2020 m. veiklos ataskaitos santrauka

2019 m. veiklos ataskaitos santrauka

Metodinės rekomendacijos


Atnaujinimo data: 2023-09-04, 13:42:52