Projektas „Išmintingasis vaistų sąrašas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, Valstybine ligonių kasa ir teritorinėmis ligonių kasomis, Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetais (projekto partneriai), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001) (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdymo laikas
2019 m. rugsėjo mėn.–2023 m. rugpjūčio mėn.

Projekto tikslas
Gerinti žmonių sveikatą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, remiantis įrodymais pagrįstos medicinos, vaistų saugumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo santykio vertinimo principais.

Projekto uždaviniai

  • Organizuoti nepriklausomus mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, vaistų skyrimo ypatumus geriatrijoje, ypatingo atsargumo skiriant vyresnio amžiaus žmonėms reikalaujančias vaistų grupes ir jų metu apmokyti 1500 specialistų.
  • Parengti į vyresnio amžiaus gyventojus orientuotą leidinį apie racionalų vaistų vartojimą.
  • Organizuoti seminarus gyventojams, kuriuose bus pristatomi racionalaus vaistų vartojimo principai ir atsakoma į pacientų bendruomenei kylančius klausimus apie racionalų vaistų vartojimą. Minėtų seminarų metu numatoma apmokyti 500 pacientų.
  • Vykdyti informacinę kampaniją, kuria bus siekiama informuoti visuomenę ir gerinti gyventojų supratimą apie racionalų vaistų vartojimą, gydymo režimo laikymosi svarbą, netinkamo vaistų vartojimo pavojus sveikatai.

Projekto veiklos

  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei parengiant jiems skirtą elektroninį leidinį.
  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant seminarus pacientams ir parengiant jiems skirtą leidinį.
  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas parengiant infografikus, lankstinukus, vaizdo / animuotų informacinių filmukus bei vaizdo / animuotų informacinių filmukų transliacija.

Projekto dokumentai

Projekto administravimo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-1287 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08,4.2-ESFA-V-613“ administravimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1465 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-1287 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613“ administravimo“ pakeitimo.

Projekto valdymo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613“ valdymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613“ valdymo“.

Daugiau informacijos apie Projektą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.


Atnaujinimo data: 2023-09-05, 16:30:15