Specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

Projekto vykdytojas – Higienos institutas

Projekto tikslas
Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir tobulinti jų kvalifikaciją, siekiant, kad šalyje būtų įgyvendinama šiuolaikinė visuomenės sveikatos politika ir tinkamai reaguojama į rizikos veiksnių ar grėsmių keliamus iššūkius.

Projekto tikslinė grupė
Visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai:
1. sveikatos priežiūros specialistai – asmenys, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas asmens sveikatos priežiūros specialistų – gydytojų, slaugytojų ir akušerių – praktikos licencijas, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros  veiklos licencijas;
2. kiti specialistai:
2.1. specialistai, dirbantys Radiacinės saugos centre, Higienos institute, Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centre, Sveikatos apsaugos ministerijoje, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose ir savivaldybių administracijoje;
2.2. specialistai, dirbantys kitose biudžetinėse įstaigose, kurios įgyvendina valstybės funkcijas ir yra išlaikomos iš valstybės biudžeto asignavimų;
2.3. specialistai, nustatyti sveikatos apsaugos ministro patvirtintose mokymų programose.

Projekto veiklos
Specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas Sostinės regione
Specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Bendra projekto vertė
3 999 865,17 Eur

Projekto vykdymo laikas
2024 m. vasario 7 d.–2029 m. gegužės 31 d.

Projekto vadovė – Karolina Rastenytė
Higienos instituto Kompetencijų centro Kompetencijų ugdymo skyriaus vadovė

Kontaktinis asmuo – Karolina Rastenytė
Higienos instituto Kompetencijų centro Kompetencijų ugdymo skyriaus vadovė, el. p. [email protected].


Atnaujinimo data: 2024-03-08, 10:39:18