• Titulinis
  • Projektai
  • Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas

Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas

Projekto trukmė – nuo 2014 06 16 iki 2017 04 28

Bendra projekto vertė – 613.160,85 Eur


Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris būtų parengtas įvertinus nacionalinę ir tarptautinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams.

Projektas skirtas Lietuvos sveikatos netolygumų problemoms spręsti, ugdant administracinius sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimus nacionaliniu ir regioniniu (savivaldybių) lygmeniu darbuotojams, kurie dalyvauja politikos formavime ir įgyvendinime įvairiuose sektoriuose (sveikatos ir susijusiuose) bei visuomenės sveikatos biurų darbuotojams. Itin didelis dėmesys yra skiriamas tarpsektoriniam bendradarbiavimui skatinti, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto poveiklės

Poveiklės

Darbų santraukos

1.1.1.1  Tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties analizė

 (atsiųsti)

1.1.1.2  Strateginių dokumentų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose analizė
Strateginių dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose, SSGG analizė

 (atsiųsti)

(ataskaita)

1.1.1.3  Administracinių gebėjimų sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti nacionaliniame ir savivaldybės lygmenyje įvertinimas

 (atsiųsti)

1.1.1.4  Sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių, kaupiamų įvairių sektorių turimose informacinėse sistemose surinkimo ir panaudojimo galimybių studija, parengiant išvadas

 (atsiųsti)

1.1.1.5  Metodinių rekomendacijų dėl sveikatos netolygumų stebėsenos atlikimo, rezultatų interpretavimo ir taikymo parengimas, išleidimas ir sklaida

(atsiųsti)

1.1.1.6  Sveikatos netolygumų vertinimo ir mažinimo rekomendacijų parengimas, išleidimas ir sklaida

(atsiųsti)

1.1.2.1  Mokymo programų, skirtų valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektams, įskaitant specialistus, parengimas

 (atsiųsti)

(atsiųsti)

1.1.2.2  Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų, įskaitant specialistus, administracinių gebėjimų stiprinimas

1.1.2.3. Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų administracinių gebėjimų stiprinimas

 

Mokymai „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“

(programa)

(mokymai)

Projekto renginiai

Renginio data, vieta

Renginio forma, pavadinimas

Informacija apie renginį

2015 m. sausio 8 d., Vilnius

Grupinė diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“

Renginio metu buvo renkami 1.1.1.3 poveiklėje vykdyto kokybinio tyrimo duomenys.

2015 m. sausio 29 d., Vilnius

Konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2015 m. balandžio 8 d., Vilnius

Diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2015 m. balandžio 28–30 d., Lilehameris, Oslas (Norvegija)

Projekto partnerių (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto atstovų) vizitas

Lilehameryje dalyvauta Sunne kommuner (PSO Sveiko meitos tinklo) narių susitikime. 
Osle įvyko susitikimas su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto atstovais.

2015 m. rugpjūčio 27 d., Vilnius

Diskusija „Sveikatos netolygumų nustatymas vykdant sveikatos elgsenos tyrimus“

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2015 m. spalio 14–18 d., Milanas (Italija)

8-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje – nuo globalios iki lokalios politikos, metodų ir praktikos“ (ang. Health in Europe – from global to local policines, methods and practices“)

Konferencijos metu pristatyti 4 pranešimai, kuriuose buvo supažindinama su projekto įgyvendinimo metu atliktų tyrimų rezultatais.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2016 m. sausio 13–14 d., Druskininkai

Seminaras-diskusija „Sveikatos netolygumų mažinimas“

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2016 m. kovo 18 d., Klaipėda

2016 m. balandžio 8 d., Šiauliai

2016 m. balandžio 13 d., Kaunas

2016 m. balandžio 15 d., Druskininkai

Diskusijos „Sveikatos netolygumai. Gyvensenos tyrimų vykdymas ir organizavimas savivaldybėse“

Skirtinguose Lietuvos regionuose organizuotos diskusijos – seminarai buvo skirti savivaldybių VSB pasiruošimui vykdyti gyvensenos tyrimus. Daugiau informacijos apie renginius galite rasti čia 

 

2016 m. balandžio 5 d., Klaipėdos r.

 

2016 m. balandžio 11 d., Plungė

2016 m. bandžio 14 d., Druskininkai

Diskusija „Sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijos“

Pristatytos parengtos sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijos bei  diskutuota apie galimybes šias rekomendacijas diegti į savivaldybių praktiką.

2016 m. lapkričio 9–12 d., Viena (Austrija)

9-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Visi už sveikatą - sveikata visiems“ (angl. All for Health – Health for All“)

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia

2017 m. sausio 30–vasario 1 d., Darame (Jungtinė Karalystė)

Mokymai „Sveikata visose politikose – kaip įgyvendinti praktikoje“

Renginyje pagrindinis dėmesys skirtas aptarti tarpsektorinio bendradarbiavimo ir principo „Sveikata visose politikose“ įgyvendinimo svarbą nustatant sveikatos prioritetus, sprendžiant visuomenės sveikatos problemas, mažinant sveikatos netolygumus. LSMU atstovė šių mokymų metu turėjo galimybę pristatyti sveikatos netolygumų problema Lietuvoje bei LSMU ir partnerių vykdomą sveikatos netolygumų projektą, bei sužinoti gerosios patirties sprendžiant panašius iššūkius kitose šalyse.

2017 m. kovo–balandžio mėn., Kaunas

Mokymai „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės“

Šių mokymų pagalba siekta supažindinti visuomenės sveikatos biurų specialistus, nacionalinio ir savivaldybių lygmens sveikatos politiką įtakojančius žmones bei kitus suinteresuotus asmenis su mūsų projekto metu pasiektais rezultatais. Taip pat norėta pasidalinti naujausia mokslo įrodymais ir geriausia praktika pagrįstomis žiniomis, kurios tikimės padės sumažinti sveikatos netolygumus. Viso buvo surengta 9 mokymų sesijos, kuriose dalyvavo 202 dalyviai.

2017 m. balandžio 3–4 d., Klaipėda

2017 m. balandžio 13–14 d., Anykščiai

2017 m. balandžio 20–21 d., Birštonas

Mokymai „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“

Mokymų metu buvo siekiama suteikti žinių apie tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą mažinant sveikatos netolygumus bei išugdyti lyderystės ir viešojo komunikavimo gebėjimus, kurie padėtų sutelkti skirtingų sektorių institucijas veikti sveikatos labui.

2017 m. balandžio 24 d., Vilnius

Baigiamoji konferencija  „Sveikatos netolygumų mažinimas Lietuvoje – sekantis žingsnis”

Šis renginys sutraukė gausų būrį dalyvių iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Užkrečiamųjų  ligų ir AIDS centro, Policijos departamento, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Higienos instituto, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijų, universitetų ir kitų suinteresuotų institucijų.

 

Projekto rezultatai:

Projekto rezultatai, publikuoti moksliniuose straipsniuose:

  • Petronytė G, Aguonytė V, Valintėlienė R, Kalėdienė R, Stankūnas M. Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų srityje suinteresuotųjų požiūriu. Sveikatos politika ir valdymas 2016, 9: 27-41.
  • Vladičkienė J, Jasiukaitienė V, Kaselienė S, Kalėdienė R, Stankūnas M. Savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų veiklos nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus. Visuomenės sveikata 2017, 76: 61-67.
  • Stepukonis F, Butkevičienė R, Beržanskytė A, Jakubauskienė M, Kalėdienė, Vladičkienė J, Stankūnas M. Administraciniai gebėjimai sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti Lietuvos savivaldybėse: kokybinis požiūris. Sveikatos mokslai 2017 (priimtas spaudai).
  • Stankūnas M, Kalėdienė R. Lithuania is tackling health inequalities with support from Norway Grants program. Public Health 2017 (priimtas spaudai).
  • Kaselienė S, Meščeriakova-Veliulienė O, Vladičkienė J, Kalėdienė R, Stankūnas M. Monitoring health inequalities at the municipal level: Lithuanian experience. Open Medicine 2017 (priimtas spaudai).
  • Stankūnas M, Kalėdienė R, Valintėlienė R, Stukas R, Veryga A, Beržanskytė A, Janoniene R, Petronytė G, Šmigelskas K, Radzevičiūtė I, Rimavičienė E. Norwegian support for tackling health inequalities in Lithuania: the process, pifalls and results. Journal of Health Inequalities (priimtas spaudai).

Kitos publikacijos moksliniuose leidiniuose:

Informacija apie projektą moksliniuose leidiniuose:

Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema SveNAS


Projekto įgyvendinimo metu Higienos institute buvo sukurta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS). Joje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo, tenkančio 100 000 gyventojų, netolygumais.

Daugiau informacijos apie SveNAS naudojimą: http://www.svenas.lt/paaiskinimas/paaiskinimas.html


SveNAS galite pasiekti adresu www.svenas.lt 

 

Daugiau informacijos apie projektą


Kontaktai:
Dr. R. Valintėlienė, projekto vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 8390, el. p. [email protected]
I. Radzevičiūtė, projekto koordinatorė, Higienos institutas

Tel. (8 5) 261 6681, el. p. [email protected]


Atnaujinimo data: 2023-09-04, 09:22:31