• Titulinis
  • Projektai
  • Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos prieži�...

Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas

Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas

Projektas buvo finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

Įvykdytos projekto veiklos

Sveikatos priežiūros mokyklose tyrimas. 2018 - 2019 m. (veikla 1.1.1)

Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą, metodinės rekomendacijos. 2020 m. (veikla 1.1.2.1)

Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma ir dermatitu) sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros mokyklose metodinės rekomendacijos, 2020 m. (veikla 1.1.2.2.)

Metodinės rekomendacijos „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, 2019 m. (veikla 1.1.3)

Suorganizuoti mokyklų, visuomenės sveikatos biurų specialistų mokymus sveikatos stiprinimo programų rengimo klausimais. Mokymų programa. (veikla 1.2.1.)

Metodinės rekomendacijos „Tėvams apie įvairaus amžiaus vaikų sužalojimų rūšis“, 2018 m.  (veikla 1.2.2.)

Mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas, 2019 m. (veikla 1.2.3)

Metodinės rekomendacijos „Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežąsčių mažinimo planavimas“,  2019 m. (veikla 1.3.3.)

III nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“. Konferencijos programa.  Konferencijos aprašas. Reportažas apie konferenciją.(veikla 2.1.)

Devyni edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis: sveikatai palanki mityba ir fizinio aktyvumas, lytinė branda ir informacinių technologijų įtaka vaikų sveikatai. Kiekvienos temos turinį specialistai adaptavo 1-4 klasių, 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniams. (veikla 2.1.1.) 

Dešimt informacinių socialinės reklamos filmukų 5-12 klasių mokiniams: „Aktyvus judėjimas“,„Bendruomenė“, „Daryk“, „Konfliktai“, „Mankšta“, „Meditacija“, „Patyčios“, „Pagarba“, „Pertraukėlės“ „Teisingas pasirinkimas“. (veikla 2.1.2.)


Atnaujinimo data: 2023-11-23, 14:33:20