• Titulinis
  • Projektai
  • Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos ...

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas

Projektas „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001
 

Naujienos

Vaikų sveikatos stebėsenos IS pristatyta Europos visuomenės sveikatos konferencijoje (2016-12-06)

Lietuvoje diegiama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (2015-11-09)

Vaikų sveikatos stebėsenos IS kūrėjai patirties sėmėsi Norvegijoje (2014-11-06)

Su asmens sveikatos priežiūros specialistais aptartas naujas vaikų sveikatos pažymėjimo formos Nr. 27-1/a turinys (2014-10-16)

Įvyko diskusija dėl nacionalinės vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo (2014-09-17)

Higienos institute pradedama kurti vaikų sveikatos stebėsenos sistema (2014-06-13)

Projekto esmė

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, iš 543 756 vaikų iki 17 metų 2013 m. susirgo 459 359 vaikai. 2013 m. užregistruoti 1 350 426 nauji ligos atvejai, o tai reiškia, kad 1 vaikas sirgo vidutiniškai 3 kartus per metus (daugiau informacijos apie vaikų sveikatos būklę leidinyje „Visuomenės sveikatos netolygumai (2014, Nr. 1(5)“ – „Vaikų sveikatos būklė 2013 m." (atsiųsti).
Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad taikant tinkamas prevencijos priemones, galima sumažinti sergamumą, tokiu būdu sumažinant ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Siekiant įvertinti prevencinių priemonių efektyvumą ir sergamumo kitimus laiko ir vietos aspektais, būtina sukurti vienodą valstybės mastu vaikų sveikatos stebėsenos sistemą (toliau – VSS IS). Tokia sistema sudarytų sąlygas keistis informacija apie vaikų sveikatą pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ugdymo institucijose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.
Šiuo metu duomenų apie vaikų sveikatos būklę registracijai naudojama statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“. Minėtos formos duomenys yra prieinami tik konkrečios savivaldybės specialistų ratui, nėra galimybės atlikti duomenų analizės šalies mastu ar palyginti su kitų savivaldybių vaikų sveikatos profilaktinių patikrinimų duomenimis.

Projekto vykdymo laikas – 2014–2016 m.

Projekto bendra vertė – 1 770 540 EUR

Projekto tikslas
Sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui.

Projekto uždavinai
1.    Išanalizuoti vykdomos vaikų sveikatos stebėsenos situaciją Lietuvoje ir įvertinti papildomų duomenų poreikį.
2.    Sukurti ir įdiegti vienodą valstybės mastu vaikų sveikatos stebėsenos sistemą.

Projekto rezultatai
Įgyvendinus projektą, sukurta ir įdiegta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema leis stebėti šalies mokyklinio amžiaus asmenų sveikatos būklės kitimą ir su vaikų sveikatos gerinimu susijusius sprendimus priimti remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

Projekto veiklos
1.    Metodologinė IS modelio analizė.
2.    VSS IS sukūrimas ir įdiegimas.

Ataskaitos
Lietuvos teisės aktų, susijusių su visuomenės sveikatos stebėsena, vaikų sveikatos priežiūra, duomenų rinkimu ir apsauga, analizė (atsiųsti)
Vietinės gerosios patirties vaikų sveikatos stebėsenos srityje analizė (atsiųsti)
Užsienio šalių gerosios patirties vaikų sveikatos stebėsenos srityje analizė (atsiųsti)
Mokslinių publikacijų, susijusių su vaikų visuomenės sveikatos stebėsena ir sveikatos rodikliais, apžvalga (atsiųsti)
Modelio biostatistinės analizės galimybių koncepcijos parengimas (atsiųsti)
Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos metodinis vadovas (atsisiųti)
Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos modelis (atsiųsti)


Atnaujinimo data: 2023-09-04, 09:27:03