Laimėtojai ir sudaromos pirkimo sutartys

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų bazių valdymo sistemos, tinklo įrangos ir kt.) (atsiųsti)

Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Informacinės sistemos techninės įrangos su operacinėmis sistemomis ir licenzijuojamos trečių šalių programinės įrangos pirkimas (atsiųsti)

Informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugos (atsiųsti)

Informacinės sistemos specifikacijos parengimo, informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir išbandymo paslaugų pirkimas
(atsiųsti)

Kraujo donorų registro ir Profesinių ligų valstybės registro taikomosios programinės įrangos komponentų, kurie įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje 2012 metais, priežiūros paslaugos
(atsiųsti)

Informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugos pirkimas
(atsiųsti)

Mokslinių praktinių konferencijų Lietuvoje organizavimo paslaugų pirkimas
(atsiųsti)

Projekto „Antimikrobinių medžiagų stebėsena Lietuvoje“ tobulinimo kursų ir seminarų organizavimo paslaugos
(atsiųsti)

Kvalifikacijos kėlimo kursų Lietuvoje organizavimo paslaugos
(atsiųsti)

Informacinės duomenų sistemos techninės užduoties rengimo paslaugos pirkimas
(atsiųsti)

Stažuočių užsienyje organizavimo paslaugų pirkimas
(atsiųsti)

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
(atsiųsti)

Atnaujinimo data: 2023-09-11, 12:10:25