Informacijos apie asmenį pateikimas

Tuo atveju, kai asmuo siekia eiti pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 4 punkte, teisės aktų nustatyta tvarka Higienos institutas kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie konkursą laimėjusį pretendentą pateikimo.

Higienos instituto pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas (atsiųsti).


Atnaujinimo data: 2023-10-30, 08:23:38