Pranešimo apie korupciją pateikimo Higienos institute tvarka

Praneškite apie korupciją.

Į Higienos institutą (HI) gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie HI darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:
- raštu,
- tel.: (8 5) 262 4583, (8 5) 261 7278,
- faks. (8 5) 262 4663,
- el. p. [email protected].

Asmenys, norintys pateikti prašymus, skundus ar pranešimus asmeniškai, tai gali padaryti:
pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–12.00 val. ir 12.30–16.45 val., penktadienį 8.00–12.00 val. ir 12.30–15.30 val.

Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
- vardą, pavardę;
- gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
- HI darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas;
- skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
- ant voko būtina nurodyti – Higienos institutas, Studentų g, 45A, LT-08107 Vilnius.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į HI darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją, priimami HI (Studentų g, 45A, Vilnius).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
HI neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Atnaujinimo data: 2023-09-11, 11:43:39