Informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams

Higienos institutas neteikia informacijos apie korupcinio pobūdžio padarytas nusikalstamas veikas Valstybės tarnautojų registrui, nes visi jame dirbantys asmenys yra darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Juridinių asmenų registrui neteikta informacija apie juridinio asmens arba jo darbuotojų korupcinio pobūdžio padarytas nusikalstamas veikas, kadangi tokių atvejų nenustatyta. 


Atnaujinimo data: 2023-05-14, 19:28:55