• Savitarpio pagalbos grupės

Savitarpio pagalbos grupės

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI (AA) – tai vyrų ir moterų draugija, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis, viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Lietuvoje Anoniminių alkoholikų draugija veikia nuo 1988 m. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. AA nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio.

AA draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

AA tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Daugiau informacijos apie Lietuvos ir užsienio AA draugijas, susirinkimus, naudingą literatūrą ir kontaktinius duomenis galima rasti:

http://www.aalietuvoje.org/

http://anonalko.puslapiai.lt/

AL-Anon – tai alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija. Siekdami išspręsti bendras problemas, jie dalijasi vienas su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Al-Anon nesusijusi su jokia religija, sekta ar politine organizacija, nedalyvauja jokiose diskusijose, neremia, bet ir neatmeta jokių visuomeninių procesų. Al-Anon – nepriklausoma, laisvanoriška pagalba remiama draugija.

Al-Anon tikslas – padėti alkoholikų šeimoms.

Daugiau informacijos apie Al-Anon grupes Lietuvoje, Al – Anon bendrijas kitose šalyse, susirinkimus, programas, kontaktinius duomenis galima rasti:

http://www.al-anon.lt/

http://www.al-anon.alateen.org

NARKOMANAI ANONIMAI (NA) – tai nepelno siekianti vyrų ir moterų draugija arba bendrija, kuriems narkotikai tapo pagrindinė problema bei visiško susilaikymo nuo visų rūšių narkotikų programa. Tai visiško susilaikymo nuo visų rūšių narkotikų programa. Yra vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu – noras nustoti vartoti narkotikus.

NA programa – tai principų visuma, surašytų taip suprantamai, jog mes galime taikyti juos kasdieniame gyvenime. NA nepriklauso jokiai kitai organizacijai, nėra susiję su jokia politine, religine ar teisėsaugos įstaiga. NA nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio, nereikia niekam įsipareigoti. Šiai draugijai neįdomu, kiek ir kokius narkotikus Jūs vartojote, kas buvo Jūsų tiekėjai, ką veikėte praeityje, kiek daug ar mažai Jūs turite.

Daugiau informacijos apie NA programą, tradicijas, grupes, susirinkimo laiką, naujienas, galima rasti:

http://www.lietuvos-na.lt/

ANONIMINIAI LOŠĖJAI (AL) – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, siekdami padėti sau ir kitiems įveikti lošimo problemą. Vienintelė sąlyga, norint tapti draugijos nariu – noras mesti lošti. AL draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar institucijomis, vengia bet kokių diskusijų, ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

AL tikslas – mesti lošti ir padėti kitiems lošėjams padaryti tą patį.

Daugiau informacijos apie AL, susirinkimo vietas Lietuvoje, programas ir kontaktinius duomenis galima rasti:

http://www.anoniminiailosejai.lt/

ANONIMINIAI TABLETININKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo vaistų priklausomybės. Uždari anoniminiai susirinkimai asmenims, priklausomiems nuo vaistų, vyksta L.Stuokos-Gucevičiaus g. 4/ Daukanto al. 1, Vilniuje (Šv. Kryžiaus namai). Ketvirtadieniais 18;30 – 19:30 val.

http://www.pillsanonymous.org

https://www.facebook.com/priklausomybenuovaistu/


Atnaujinimo data: 2024-01-25, 13:24:46