Savižudybių prevencija

Savižudybių prevencija didžiuosiuose ekranuose
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos „Savižudybių prevencija – medžiaga filmų, vaizdo kūrėjams ir kitiems scenoje dirbantiems asmenims“. Leidinys skirtas padėti filmų kūrėjams ir kitiems asmenims, kuriantiems ir prodiusuojantiems su savižudybėmis ir savęs žalojimu susijusį turinį televizijai, kino teatrams ir teatrams. Jis padės maksimaliai padidinti teigiamą jų darbo poveikį ir sumažinti galimo žalingo poveikio riziką, ypač pažeidžiamiems arba psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms. Leidinys pritaikomas vaizduojant realiai įvykusias savižudybes bei pramanytas savižudybes televizijoje, filmuose, dokumentiniuose filmuose ir teatre.

Savižudybių prevencijos skyriaus kreipimasis į žiniasklaidos atstovus
Savižudybių prevencijos skyrius prašo, kad žiniasklaidos atstovai, informuodami apie savižudybes arba bandymus nusižudyti, saugotų pažeidžiamas visuomenės grupes ir asmenis, kurie šiuo metu yra savižudybės rizikoje (svarsto apie tai, ieško jiems tinkamo savižudybės būdo ir pan.), kadangi jie yra ypatingai jautrūs ir paveikūs tokio pobūdžio informacijai. Siūlome remtis Pasaulio sveikatos organizacijos žiniasklaidos informavimo apie savižudybes rekomendacijomis, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu, Visuomenės informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymais.

Visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų prieinamumo ir plėtros  Lietuvoje galimybių studija

Kaip pasirūpinti savo psicholigine gerove atsidurus stresinėje situacijoje


Atnaujinimo data: 2024-01-24, 15:34:27